Při výběru notebooku se můžete setkat s řadou nejrůznějších technických parametrů. Ti všímavější obvykle narazí také na standard MIL-STD-810. A právě ten vypovídá o mnohém.

Notebook HP

MIL-STD-810 je pojem, který pochází od Ministerstva obrany Spojených států amerických. Standard testovací metody, jejíž první verze spatřila světlo světa v roce 1962. Jedná se o laboratorní testy prozrazující odolnost zařízení v konkrétních podmínkách. Na počátku všeho se tento standard týkal pochopitelně jenom vojenské techniky. Postupem času však vznikaly testovací odnože i pro jiné přístroje určené pro komerční použití. Typickým příkladem jsou mobilní telefony, vysílačky, navigace GPS, chytré hodinky, počítače a notebooky.

Právě prostřednictvím standardu MIL-STD-810 je testována odolnost notebooků. Někdo může namítat, že existuje přece stupeň krytí známý pod zkratkou IP? Ten ale neprezentuje to samé, jako standard MIL-STD-810. Za touto normou se totiž skrývá podstatně více testů, které odolnost daného notebooku otestují nejenom z pohledu průniku vody a prachy. Označení MIL-STD-810 má daleko více vypovídající hodnotu a primárně se týká odolnějších modelů notebooků souvisejících s náležitou trvanlivostí.

Vývoj vojenského standardu

Nyní se možná zamýšlíte nad tím, jakou vypovídající hodnotu může mít u notebooku standard pocházející z roku 1962? Právě v této fázi je zapotřebí uvést věci na pravou míru. Technika se postupem let samozřejmě vylepšuje a obměňuje a stejně tak tomu je i u zmiňovaného standardu MIL-STD-810. Za jeho dobu existence tak vzniklo hned několik upravených verzí týkajících se konkrétních testů. Aby bylo zřejmé, jakým standardem notebook disponuje, začaly se jednotlivé verze označovat písmenem.

 • MIL-STD-810A z roku 1964
 • MIL-STD-810B z roku 1967
 • MIL-STD-810G z roku 2008
 • MIL-STD-810H z roku 2019
Odolný notebook

To je jenom malá ukázka toho, kam až se písmenná řada vojenského standardu MIL-STD-810 dostala. Například standard MIL-STD-810B stanovil odolnost vůči únikům přírodního a indukovaného prostřední. Dále pak standard MIL-STD-810D zahrnuje diagramy o procesu enviromentálního přizpůsobení. Ve verzi standardu MIL-STD-810F přibyly pokyny nad rámec laboratorních testů. V poslední verzi MIL-STD-810H byly aktualizovány metody a podmínky testování s přihlédnutí k současné době.

Standard a jeho tři části

Když se na standard MIL-STD-810 zaměříme v obecné rovině, není to pouze testování notebooků, jak by si mohl, kdo myslet. Tento standard obsahuje tři části, z nichž každá definuje něco trochu jiného. V té první najdete obecné pokyny daného programu. Ty se týkají především jeho použití a testování vybraných zařízení. V druhé části standardu jsou uvedeny laboratorní testovací metody. Jde o metody navržené tak, aby v co nejvěrnější míře prezentovaly dané prostředí a bylo možné provést testování.

Třetí část je zaměřena na světové klimatické oblasti, v níž jsou definovány podmínky týkající se klimatu v konkrétní části světa. Vše opět směřuje k tomu, jak co možná nejlépe přizpůsobit design a provedení testovaných zařízení.

Je pravdou, že standard MIL-STD-810 není pro výrobce žádnou povinností. Pokud ovšem chtějí prodávat odolné notebooky a dokázat zákazníkovi skutečnou bytelnost dané výpočetní techniky, přistupují k testování. Na druhou stranu, využívány mohou být i trochu odlišné testovací metody, například v rámci daných výrobních závodů, takže se za každou cenu nemusí jednat o ryzí standard MIL-STD-810. Přesto má tento údaj celkem jasně vypovídající hodnotu.

Jaké jsou prováděny testy v rámci standardu MIL-STD-810?

Pracovní notebook

Jak už jsme zmínili výše, součástí standardu MIL-STD-810 je hned několik testů, přičemž každý z nich vypovídá o odolnosti notebooku něco trochu jiného. Mnozí zákazníci v technických parametrech vidí jen splnění standardu MIL-STD-810. Málokdo si však dokáže představit něco trochu více. Proto se nyní zaměříme na jednotlivé testovací metody. Každá z nich nese číselné označení. Při testování notebooků pochopitelně nemusí být využity všechny.

 • Metoda 500.6 – Testování při nízkém tlaku, popřípadě zaměřené na rychlou změnu tlaku.
 • Metoda 501.6 – Zjištění, jak zařízení funguje při vysokých teplotách.
 • Metoda 502.6 –Ověření spolehlivosti daného přístroje a jeho materiálů při nízkých teplotách.
 • Metoda 503.6 – Teplotní šok neboli testování rychlých a častých změn teplot.
 • Metoda 504.2 – Test, při němž je testována funkčnost při kontaktu s kapalinami.
 • Metoda 505.6 – Otestování zařízení na slunečním svitu, jinak zvané jako solární radiace.
 • Metoda 506.6 – Kapání a stříkání vody simulující déšť, a tedy i zabránění průniku kapek do útrob zařízení.
 • Metoda 507.5 – Testování vlivu vlhkého vzduchu na konstrukci.
 • Metoda 508.7 – Otestování konstrukce zařízení vůči odolnosti proti houbám.
 • Metoda 509.6 – Zjištění, zda jsou jednotlivé součásti odolné v solné mlze.
 • Metoda 510.6 – Zkoumání zařízení v prašném prostředí, kam spadají i písečné částice.
 • Metoda 511.6 – Test zaměřený na hořlavé prostředí, respektive odolnost ve výbušné atmosféře.
 • Metoda 512.5 – Testování odolnosti při ponoření do kapaliny, ať už částečné nebo celkové.
 • Metoda 513.7 – Ověření funkčnosti v okamžiku, kdy dojde k výrazné akceleraci.
 • Metoda 514.7 – Testování zařízení při zvýšených vibracích.
 • Metoda 515.7 – Akustický hluk čili test odolnosti zařízení a jeho funkčnosti při vyšším hluku.
 • Metoda 516.7 – Užitečný test zkoumající výdrž během neočekávaného nárazu.
 • Metoda 517.2 – Pyrotechnický šok, tedy test odolnosti v blízkosti věci, která vybuchla.
 • Metoda 518.2 – Ověření, zda zařízení a jeho části nekorodují ve zvýšeném kyselém prostředí.
 • Metoda 519.7 – Zpětný ráz totožný s tím u zbraně, i na takové věci se zařízení testují.
 • Metoda 520.4 – Hromadný test propojující čtyři prostředí, jimiž jsou nadmořská výška, vibrace, vlhkost a teplota.
 • Metoda 521.4 – Zjištění, zda konkrétní zařízení odolá mrznoucímu dešti a z toho plynoucí námraze.
 • Metoda 522.2 – Testování zařízení zaměřené na balistický šok.
 • Metoda 523.4 – Propojení dvou testů cílených na teplotu a vibroakustiku.
 • Metoda 524.1 – Otestování častých a pravidelných přechodů zmrazování a rozmrazování.
 • Metoda 525.1 – Test délky odolnosti ve zhoršených podmínkách, kdy dojde k nějakému opotřebení či zničení.
 • Metoda 526.1 – Náročný test související s odolností proti nárazu na kolejích.
 • Metoda 527.1 – Propojení několika namáhavých testů, při nichž je zkoumána doba, než dojde k poškození.
 • Metoda 528.1 – Testy zaměřené na zařízení využívaná na lodích, především z pohledu dlouhodobých vibrací.

Jak lze vidět, standard MIL-STD-810 může mít u některých notebooků celkem vypovídající hodnotu. Na druhou stranu berte v potaz, že vojenský standard neznamená hrubé zacházení, protože zařízení nemusí procházet všemi testy. Očekávat však lze zvýšenou odolnost v mnoha směrech.