Obsah:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti NetStores s.r.o. , se sídlem Lštění 58, Čerčany, identifikační číslo: 27203026, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104153 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese LevnaPC.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ochrana osobních údajů

Prodávající je registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00023616. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění. Osobní údaje zadané při objednávce uchováváme zabezpečeny a v minimálním rozsahu nutném pro vyříření objednávek a reklamací a nejsou předávány třetím stranám s následujícími výjimkami:

V rozsahu nutném pro zpracování objednávky a dodání zboží nebo vyřízení reklamace mohou být předány provozovateli platební brány, dopravcům, servisním a distribučním partnerům.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a váš e-mail. Recenze nejsou filtrovány. Pravost recenzí je verifikována poskytováním unikátního odkazu pro recenzování ke každé objednávce.

Doprava zboží

Zboží Vám dopravíme až do domu. V případě, že objednáte nové zboží ze skladu Bor u Tachova (jméno skladu se Vám objeví během objednacího procesu v košíku), je obvykle doručováno do 24 hodin, repasované zboží v průměru během 2 pracovních dní. Při složitějsích konfiguracích na přání zákazníka nebo větším vytížení v sezóně může doručení trvat až 5 pracovních dní. Konkrétní dotazy na dodací lhůtu směřujte na naši infolinku 315 810 830 nebo na email prodej@netstores.cz.

Doprava zboží je u nás při objednávce nad 10 000 Kč ZDARMA. U objednávek pod 10 000 Kč je cena za dopravu 129 Kč. Doprava se vždy vztahuje ke konkrétnímu skladu, ze kterého je zboží expedováno. Před odesláním objednávky jste infomováni v košíku o přesné částce, kterou zaplatíte za dopravu. Dopravu zajišťujeme v rámci smlouvy s dopravci PPL a TopTrans. 

Důležité upozornění: pokud balík se zbožím jeví znaky poškození (promáčklé rohy, proražený karton, mokrý karton apod.), zboží od dopravce nepřebírejte a jako důvod uveďte podezření, že zboží může být poškozené. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pokud jste zboží převzali, okamžitě jej rozbalte, ponechejte přepravní obal a zkontrolujte, zda je v pořádku. Reklamace poškození zboží dopravcem po převzetí bez výhrad nebo a s časovým odstupem nemusí být uznány.

Způsoby platby za zboží

Způsob, který Vám vyhovuje, si vyberete v průběhu objednacího procesu. Zde jsou možnosti:

  1. Platba v hotovosti na dobírku. Peníze převezme v hotovosti pracovník dopravní služby při předání zboží. U dopravce PPL je obvykle možné zaplatit kartou.
  2. Platba předem na zálohovou fakturu. Do emailové schránky Vám přijde zálohová faktura v plné výši ceny zboží. Po připsání peněz na náš účet zboží expedujeme. Připsání peněz probíhá obvykle stejný den nebo den poté, co je platba odeslána.
  3. Platba kartou. Pro platby kartou používáme zabezpečený portál ComGate. Kartou je také možné zaplatit dobírku u dopravce PPL. Platby kartou máme povoleny.
  4. Online platby: KB, ČS, mBank, Raiffaisenbank a další mají platební tlačítka. Připsání peněz proběhne okamžitě, takže zboží ihned předáváme do expedice. Aktuální seznam možných online propojení je v košíku na kartě výběr platby.

Až do úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající.

Seriózní přístup

Bojíte se reklamací na dálku? Nechcete kupovat zboží, na které se nemůžete sáhnout? S námi nemusíte. Na naší infolince 315 810 830 Vám sdělíme detaily k produktům, popřípadě zašleme podrobnější informace emailem. V rámci reklamací postupujeme v souladu s právním řádem a jsme Vám plně k dispozici (viz Reklamační řád, který je součástí obchodních podmínek).

Vrácení zboží do 14 dnů

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupujete-li zboží jako nepodnikatel (nikoli tedy na IČO), do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. e-mailem nebo dopisem). Můžete také použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Po vyplnění formuláře Vám obratem zašleme automatické potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Ověříme, že se nejedná o případy nebo okolnosti, při kterých od smlouvy do 14 dní odstoupit nemůžete. Sdělíme vám adresu skladu, na kterou máte zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou převzaty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po doručení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese skladu, kterou Vám sdělilo zákaznické oddělení. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Přímé náklady spojené s vrácením ponese kupující. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Rozpor s kupní smlouvou 

Prodávající (Netstores, s.r.o.) odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou dle § 2161 odst. 1 Občanského zákoníku. Tato odpovědnost se váže k okamžiku převzetí věci kupujícím. Není-li věc v okamžiku převzetí ve shodě se smlouvou, může spotřebitel uplatnit jedno ze svých práv dle § 2169 Občanského zákoníku.

Tiskové / publikační chyby vyhrazeny

Na webu levnapc.cz je k dispozici několik desítek tisíc položek zboží, u kterých se několikrát denně přepočítává aktuální cena a kontroluje dostupnost. Několik desítek techniků a obchodníků je zapojeno do zadávání parametrů nového zboží, popisů a dalších potřebných údajů. Přes veškerou snahu může dojít k chybě a na webu se objeví nedostupné zboží, zboží s nesprávnou cenou, nebo chybným popiskem.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny nebo parametrů zboží před odesláním, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno s odlišnými parametry nebo za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny nebo parametrů zboží souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Prodávající je také oprávněn jednostranně stornovat objednávku, pokud by se zavázal k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými postupy.

Pokud je rozdílně popsána vlastnost zboží v názvu produktu a jinak v parametrech nebo popisu produktu, za směrodatnou se považuje hodnota obsažená v názvu produktu. Veškeré fotografie jsou ilustrační, některé fotografie jsou autorské, nesouhlasíme s jejich šířením.

Dovoz zboží ze zahraničí

Zboží z kategorie "výprodej" a "repasované" prodáváme jako použité zboží, je dováženo převážně ze zahraničí a není výhradně určeno pro distribuci v ČR, proto může být lokalizace produktu jiná než česká. Na počítači může například být operační systém nebo klávesnice v cizím jazyce. Ke zbožím nebývá CD s ovladači ani uživatelská příručka či manuál, vše je možné stáhnout na stránkách výrobce (většinou v angličtině). Pokud se v tomto ohledu dodané zboží neodlišuje od specifikace výslovně uvedené u produktu při objednání není to považováno za vadu.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající tímto informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) naleznete na adrese http://adr.coi.cz/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 04.12.2022.