Základní deska je pomyslným srdcem stolního počítače a notebooku. Pokud vám přestane fungovat, výpočetní technika se rázem stává jen bezcenným kusem železa. Možná právě proto byste měli vědět, jak takovou závadu rozpoznat.

Základní deska mnohdy označovaná jako motherboard nebo také mainboard je naprosto nezbytným hardwarem jakékoliv výpočetní techniky. Jde o pomyslný základní kámen obsahující všechno potřebné pro připojení procesoru, operačních pamětí, zvukové karty, pevných disků a podobně. Směs integrovaných obvodů zajišťující bezproblémový chod stolního počítače a notebooku.

Základní deska

Z této charakteristiky je tedy zcela patrné, že poškození jakékoliv části základní desky je nežádoucí a může způsobit provozní problémy. Běžného uživatele tedy bude zajímat, jak rozpoznat vadnou základní desku?

Všímejte si i těch nejmenších detailů

Základní deska stolního počítače a notebooku nemusí být jen zcela poškozeným kusem hardwaru. Objevit se mohou indicie prozrazující pozvolné selhávání některé části základní desky. Typickým příkladem je občasný a samovolný restart počítače.

V podobném duchu bychom mohli pokračovat. Neobvyklé je určitě zvýšené zahřívání prvků na základní desce. Díky tomu se zvýší otáčky ventilátorů, které mohou z dlouhodobého hlediska taktéž upozorňovat na něco špatného. Setkat se můžete i s vypínáním některých spuštěných aplikací. V rámci operačního systému se pak strašákem a vodítkem stává modrá smrt známá pod zkratkou BSOD. Tyto situace jistě nejsou normální. Pokud se stanou jednou, asi jim nebudete přikládat velký význam. Jestliže jde o opakované činnosti, zbystřete. Možná vám odchází základní deska.

Tento stav se mimochodem projevuje i jinak. Je to třeba výrazné snížení výkonu stolního počítače a notebooku. Na obrazovce či připojeném monitoru se mohou objevovat čáry a mění se barvy. Ani tato vlastnost neznačí nic dobrého. Nakonec nepodceňujte zvukový projev základní desky, která je obvykle vybavena integrovaným reproduktorem a má upozorňovat na určité chyby.

Když ve výsledku nejste schopni uložit žádná data nebo jste naopak o nějaká data přišly, může za tím stát opět problém se základní deskou. Kapitolou samou o sobě je stav, když výpočetní technika nedetekuje nové komponenty připojení k základní desce.

Jak odhalit vadnou základní desku?

Základní deska Gigabyte

Pojďme se ale přesunout od určitých domněnek a výše popisovaných situací k reálnějším indiciím. Ty obvykle souvisí s tím, že vaše základní deska prostě nefunguje a tím pádem ani nespustíte výpočetní techniku. Pomyslným odrazovým můstkem se jistě stane optická kontrola základní desky. Otevřete šasi počítače a notebooku a zkontrolujte, zda základní deska nevykazuje nějaké poškození. Typickým příkladem jsou například vyštípnuté obvody, vylomené kondenzátory, ale také narušené spoje a ulomené kolíky. To by mohla být jedna z příčin, proč základní deska nefunguje či vykazuje nestandardní chování.

Dále se zaměřte na napájení desky. Pokud se výpočetní technika nespustí, může být problém zde. Zkontrolujte napájecí zdroj a všimněte si, zda po jeho připojení svítí dioda Power LED. Pokud ne, zaměřte se na napájecí konektory pro základní desku. Zda jsou správně zasunuty a mají dobrou polarizaci. Tím vyloučíte vadnou desku.

Jestliže je základní deska správně napájena, přesuňte se ke kontrole dalších věcí. Zaměřte se na to, zda dostáváte z desky skrze připojený monitor nějaký obrazový signál. Pokud máte možnost, zkuste přepojit monitor do jiného grafického konektoru na desce, ať vyloučíte problém celé základní desky. Vedle vizuální kontroly existuje také ta zvuková. Pakliže jsou problémy se základní deskou, obvykle o sobě dá vědět prostřednictvím pípání. Jde o jasně dané zvukové chyby, z nichž lze rozpoznat závadu. Jestliže základní deska nevydává žádný zvuk, nesvítí napájení a nezobrazuje se nic na monitoru, bude s největší pravděpodobností poškozená. Ostatně, známé zvukové projevy základní desky v počítači by měl znát každý.

  • Jedno pípnutí značí problémy s operační pamětí
  • Dvě pípnutí ukazují na problémy se základní deskou
  • Pět pípnutí signalizuje obtíže s procesorem
  • Devět pípnutí ukazuje na vadu BIOS

Vyzkoušejte další praktické věci

Kromě výše prezentovaných základních testů můžete samozřejmě pokračovat v odhalování problémů se základní deskou. Zaměřte se například na teplotu některých komponent. Typickým příkladem je procesor. Pokud se po zapnutí nic neděje a procesor i po několika minutách zůstává studený, včetně chladiče, může se jednat o problém způsobený touto komponentou. Někdy pomůže vyjmout procesor, včetně nezbytných operačních pamětí a vše následně vložit nazpět. I správné doléhání některých prvků může být onou zjištěnou závadou.

Zaměřte se na distanční prvky na základní desce. Malé podpěry, šroubky a ostatní věci, které se mohou uvolnit, dotýkat ostatních částí desky a způsobovat nežádoucí zkrat. Nezapomínejte ani na kontrolu baterie CMOS. Ta v podstatě napájí BIOS a díky tomu udržuje všechna nezbytná nastavení v uloženém stavu. Vzhledem k tomu, že jde o akumulátor, po určitém čase je nezbytná jeho výměna. Tohle všechno jsou úkony, které se při kontrole základní desky vyplatí provést. Když totiž nezabere nic z výše uvedeného, základní deska je pravděpodobně poškozená.

Zjistěte typ základní desky

Základní deska MSI

Pokud přece jenom dojde k poškození základní desky ve vašem stolním počítači nebo notebooku, nemusíte kvůli tomu hned kupovat novou výpočetní techniku. Stačí vyměnit základní desku. Pozor si však dejte na to, abyste objednali ten správný typ. Takové označení můžete zjistit přímo v systému. Pakliže váš počítač nefunguje z důvodu vadné základní desky, musíte se k tomuto údaji dopracovat jinou cestou.

Jednou z možností je nalézt účtenku od výpočetní techniky, popřípadě sepsanou konfiguraci, kde o základní desce bude jistě zmínka. Pokud takovým dokladem již nedisponujete, proveďte fyzické prozkoumání základní desky. Při odpojeném napájení otevřete stolní počítač a notebook. Na desce hledejte výraznou informaci o značce a samotném modelu. Povětšinou se jedná o spojení písmen a číslic.

Životnost základní desky ovlivňuje také uživatel

Základní deska je v podstatě elektronikou plnou nejrůznějších obvodů. Je tedy logické, že i přes precizní výrobu a kontrolní mechanismy může dojít k jejímu poškození. Výrobní vadě se jednoduše nevyhnete. Na druhou stranu máte šanci zamezit problémům základní desky vlivem nevhodného používání a údržby. Proto se o svoji výpočetní techniku starejte. Zamezte jakýmkoliv zvýšeným nárazům, při kterých by mohlo dojít k poškození základní desky nebo odlomení některé z jejích částí.

Zároveň nepodceňujte pravidelné čištění. Řada problémů je způsobena právě zaneseným ventilátorem procesoru a omezeným chlazením, respektive přemírou prachu v oblasti základní desky. V závislosti na prostředí, kde výpočetní techniku používáte proveďte čas od času vyčištění těchto prostor. Ideálně za pomoci stlačeného vzduchu ve spreji. I tím můžete prodloužit životnost základní desky a jejích součástí.

Základní deska

Základní deska Gigabyte

Základní deska MSI