Každá výpočetní technika během svého provozu produkuje určité teplo. To může způsobovat zahřívání, zpomalování, popřípadě poškozování daných komponent. Aby k tomu nedocházelo, používá se vhodný typ chlazení.

V dnešním článku se zaměříme primárně na stolní počítače, u kterých obvykle najdeme různé druhy chlazení. Hned na úvod můžeme prozradit, že se rozlišují tři typy chlazení, jimiž jsou pasivní, aktivní a vodní. Ještě než se pustíme do jejich rozboru, zaměříme se na několik obecných a důležitých informací.

Důležitost chlazení počítače

Chlazení stolního počítače má jeden zásadní důvod. Je to odvod přebytečného tepla, které produkují jednotlivé komponenty uvnitř. Právě to zajišťuje plynulý chod stolního počítače i při vyšším výkonu a zatížení, ať už na něm budete hrát hry nebo provádět náročné multimediální a výpočetní operace.

Tím největším zdrojem tepla je ve stolním počítači procesor a grafická karta. Uvnitř počítače jsou však i další nezbytné součásti, které v menší či větší míře přispívají k produkci odpadního tepla. Typickým příkladem je základní deska, pevný disk, operační paměti a napájecí zdroj. Výjimkou nemusí být ani dodatečné komponenty v podobě televizních karet, zvukových karet a podobně.

Z tohoto důvodu dochází k důmyslnému navržení uspořádání vnitřních komponent stolního počítače tak, aby docházelo k jejich efektivnímu a nezbytnému chlazení. K tomu jsou využívány jednotlivé typy chlazení.

Pasivní chlazení

Pasivní chlazení stolního počítače

Pojďme nejprve začít představením pasivního chlazení stolního počítače. Jak už do značné míry prozrazuje pojmenování, jde o něco, co je nepohyblivé. Takové chlazení je nejčastěji vyrobeno z jednolitého kusu kovu. Bývá to hliník, měď nebo kombinace obojího. Obvykle je takový chladič opatřen žebrováním, aby docházelo k co nejlepšímu samovolnému ochlazování. Chladič primárně neobsahuje žádný ventilátor. To znamená, že je naprosto tichý. Pasivní chladič musí být větší velikosti než by byl chladič aktivní, proto může být někdy dražší.

Pasivní chladič najdete nejčastěji u procesorů a grafických karet. Chladič tohoto typu nevyžaduje žádné napájení. Je ochlazován okolním vzduchem. Proto se s oblibou kombinuje pasivní chladič s aktivním.

Aktivní chlazení

Aktivní chlazení stolního počítače

Dalším typem je aktivní chlazení. Typickým představitelem aktivního chlazení je ventilátor. To znamená, že chladící efekt je způsobován pohybem ventilátoru s následným prouděním vzduchu. Zde je třeba počítat s hlasitějším projevem ventilátoru. Na to mají do jisté míry vliv nejenom samotné otáčky ventilátoru, ale také jeho velikost. Ta bývá od 70 do 140 mm. Díky proudění vzduchu, které je jinak označováno jako Airflow, je dosaženo odvodu přebytečného tepla ze stolního počítače ven. Je třeba jednotlivé ventilátory vhodně rozmístit. Jejich promyšleným umístěním lze docílit tří odlišných stavů.

  • Přetlak – Tento jev nastane v okamžiku, kdy do stolního počítače umístíte více ventilátorů ženoucích vzduch dovnitř než ven. Díky nejrůznějším filtrům na vstupu eliminujete i přebytek prachu uvnitř.
  • Podtlak – Podtlak nastane v opačném případě, než je tomu u přetlaku. Tento přístup zajišťuje efektivnější chlazení a snižování teplot uvnitř počítače.
  • Optimální tlak – Vaším cílem se může stát i zlatá střední cesta, která si bere od každého kousek a díky tomu vzniká uvnitř počítačové skříně vyrovnaný tlak.

Jak už jsme zmínili výše, aktivní chlazení je velice často kombinováno s pasivním. To znamená, že je ochlazována hliníková část na dané komponentě a tím dochází k ještě efektivnějšímu způsobu chlazení. Při výběru aktivního chlazení můžete přihlížet i k několika dalším vlastnostem ventilátorů.

  • Funkce PWR neboli ovládání otáček na základě rychlých pulzů.
  • Hlučnost ventilátoru v decibelech.
  • Funkce PST neboli ovládání ventilátorů jedním signálem.

Vodní chlazení

Vodní chlazení stolního počítače

Poslední volbou je vodní chlazení, které se skládá z několika částí. Jsou to jednotlivé chladiče doplněné o čerpadlo. Součástí takového systému může být i expanzní nádoba a další prvky podle toho, jakému důmyslnému vodnímu chlazení dáte přednost. Součástí této chladící soustavy není jenom voda, ale i tekutý dusík. V rámci tohoto typu chlazení lze zakoupit hotová a kompletní all-in-one řešení, neboli vše potřebné v jednom.

Vodní chlazení je bezpochyby cenově náročnější variantou, která vyžaduje také občasnou kontrolu funkčnosti a těsnosti celé soustavy. Zároveň představuje zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí svůj stolní počítač dokonale modifikovat. Nejčastěji jsou to hráči počítačových her, kteří si s takovými věcmi rádi hrají a počítač si "tuní". Takové vodní chlazení bývá jasně viditelnou a přiznanou součástí výpočetní techniky.

Nezbytnost správného chlazení

Pokud je vaším cílem "overclocking" neboli taktování jednotlivých komponent tak, abyste z nich získali maximální výkon, špičkové chlazení je naprostou nezbytností. S chlazením jednotlivých částí stolního počítače navíc souvisí i řada přidružených doplňků, jakými jsou teplovodivé pasty, speciální chladící podložky, kabely a mnohé další.