Jestliže provozujete webové služby libovolného charakteru nebo ke své práci potřebujete server, nabízí se vám dvě varianty řešení. Je to virtuální server a fyzický server. Zjistěte hlavní výhody a nevýhody obou typů serverů.

Provozujete internetový obchod? Zpřístupňujete svým zákazníkům nejrůznější služby? Potřebujete mít svá data dostupná odkudkoliv? V těchto a v mnohých dalších situacích vám bude nápomocen vhodně zvolený server. Výpočetní technika, která je však daleko výkonnější nežli běžné stolní počítače.

Rack pro server

Když se v dnešní době řekne server, už to nemusí znamenat jenom "fyzické železo", jak tomu bylo kdysi dávno. V současnosti se můžete setkat se dvěma odlišnými typy serverů.

  • Fyzický server
  • Virtuální server

Každé z těchto řešení má pochopitelně své přednosti a zápory. Výslednou volbu provedete nejenom na základě nich, ale také v souvislosti s tím, jaký typ projektu chcete na serveru provozovat. Pojďme se tedy podrobněji zaměřit na co, co jednotlivé servery nabízí a jak vlastně vypadají.

Fyzický server pod drobnohledem

Fyzický server asi není třeba komukoliv zdlouhavě představovat. Ve své podstatě se jedná o výkonnější počítač, popřípadě může mít podobu hned několika komponent instalovaných do serverové skříně neboli racku. Server jako takový je náročnější na chlazení, vyžaduje záložní zdroj a je primárně zaměřen na výkon. Setkat se v tomto ohledu můžete se dvěma typy fyzických serverů.

  • Dedikovaný server je určený k daným činnostem a uživatel k němu nemá přístup
  • Nededikovaný server může sloužit jako klasický počítač s uživatelským přístupem

Dnes si nemusíte kupovat fyzický server a můžete využít jeho pronájmu. O jeden fyzický server se navíc může dělit více uživatelů.

Výhody a nevýhody fyzického serveru

Server Dell

Pro fyzický server se s největší pravděpodobností rozhodnete v okamžiku, kdy budete plánovat provoz výkonově náročnějších projektů. K těmto účelům je fyzický server, jako stvořený. Ti, kdo cílí na výkon jistě ocení fakt, že se o něj nemusí dělit s žádným dalším zákazníkem. Co se týče dlouhodobějších cenových nákladů na fyzický server, oproti tomu virtuálnímu půjde asi o levnější variantu.

Odrazující však může být vyšší vstupní investice do fyzického serveru. Počítat musíte s tím, že vaše projekty se mohou rozrůstat a budete potřebovat čím dál vyšší výkon. Pak samozřejmě existuje možnost rozšíření jednotlivých komponent. Takové úkony jsou ale u fyzického serveru spojeny s nutností výměny jednotlivých dílů. S tím pochopitelně souvisí případná odstávka. Když si fyzický server pronajímáte, musíte zaplatit i tuto práci. Nakonec vás po delší době stejně dožene potřeba výměny starého hardwaru za nový, takže po pár letech vás bude čekat nákup nového fyzického serveru.

Co jsou to virtuální servery?

Pojem "virtuální server" je celkem jasně vypovídající. Nejde o nic fyzického, nýbrž virtuálního. Na virtuální server si v podstatě nemůžete sáhnout. Virtuální server vzniká tak, že se prostřednictvím softwarů rozdělní fyzický server na několik samostatných virtuálních serverů. Možná si pokládáte otázku, k čemu je to vlastně dobré? Je to primárně maximální škálovatelnost a spousta dalších výhod, s nimiž vás seznámíme v následující kapitole.

Nyní vás trochu více zasvětíme do terminologie virtuálních serverů. Ty totiž mohou nabývat odlišných podob a liší se příslušnou zkratkou.

  • VPS – Virtual Private Server neboli virtuální privátní server
  • VMS – Virtual Managed Server čili virtuální spravovaný server

U virtuálního serveru VPS se v rámci řešení správy budete muset spolehnout sami na sebe. Kdežto u virtuálních serverů VMS to za vás provede hostingová společnost. Zásadní rozdíl je tedy v tom, jakými znalostmi disponujete a zda správu zvládnete sami nebo ji svěříte odborníkům. Obě dvě řešení však nabízí možnost vlastní databáze, garantovanou dostupnost a podobně. Pokud jde o cenové náklady, ty pochopitelně hovoří ve prospěch VPS.

Výhody a nevýhody virtuálního serveru

Server rack

Ona zmiňovaná škálovatelnost je zásadní předností virtuálního serveru. Tento typ serveru umožňuje lepší sledování zátěže a zároveň umožňuje reakci na ni. A to prostřednictvím úpravy výkonu. Virtuálně lze přidávat a zároveň odebírat prostředky v podobě operační paměti, diskové kapacity či výpočetního výkonu. Když potřebujete výkon, bude vám virtuálně navýšen a vy nemusíte investovat do dalšího hardwaru jako u fyzických serverů. Na virtuálních serverech také velice snadno změníte jejich strukturu.

Pokud samozřejmě vaše požadavky na výkon budou značné, z pohledu cenových nákladů se můžete přiblížit investici do fyzického serveru.

Při výběru virtuálního serveru buďte důslední

Virtualizace je v poslední době hodně oblíbeným tématem. Pokud tedy dáte přednost virtuálním serverům před těmi fyzickými, dbejte na kvalitu poskytovaných služeb, která je v tomto směru stěžejní. V první řadě zvolte správný typ virtualizace. Zajímejte se o možnost zvyšování výkonu a podporu snížení ztráty dat. Zabezpečení hraje jednu ze základních rolí.

Vedle něho si pohlídejte i kvalitu technické podpory daného poskytovatele. Podstatný je garantovaný čas pro řešení problémů. Ten by se měl odvíjet od důležitosti vašeho projektu. Nakonec jsou to i doplňkové služby virtuálních serverů. Jen okrajově můžeme zmínit pravidelné údržby serverů, profesionální správu zkušenými administrátory, zálohování, monitoring a mnohé další.

Volba serveru není snadnou záležitostí. Z výše uvedeného srovnání si však můžete udělat představu o tom, co je pro vás nejlepší.