VPN sítě jsou žhavým tématem už spoustu let. Jejich primárním cílem je utvoření bezpečného spojení v rámci internetu. Právě na VPN sítě a vše s nimi spojené se nyní podrobněji zaměříme.

Na úvod všeho je třeba zmínit, co to VPN sítě vlastně jsou. Za touto zkratkou se skrývá název Virtual Private Network neboli virtuální privátní síť. Označení virtuální je použito právě kvůli tomu, že dochází k propojení v rámci internetu. Privátní z toho důvodu, že je kladen důraz na šifrovanou komunikaci a o Síti asi není třeba dále psát. Sítě VPN se týkají v podstatě celého světa. Zjednodušeně řečeno, vytvoříte si zabezpečené síťové připojení skrze veřejnou síť.

Ještě, než se zaměříme na jakékoliv komerční služby nebo technické nastavení, musí padnout zmínka o výhodách a nevýhodách VPN sítí.

Obecné výhody VPN sítí

Právě níže uvedené výhody vám v celém rozsahu prozradí, proč je vhodné jejich použití a odhalí vám ty největší klady tohoto řešení. Ty spočívají především v bezpečnosti dané komunikace. Vzhledem k tomu, že provoz je šifrovaný, stanete se rázem anonymními, respektive vaše činnosti prováděné na internetu. A to například před vlastním poskytovatelem internetu. Díky VPN síti bude vaše historie procházení skryta.

S pomocí VPN sítě můžete změnit svoji skutečnou polohu na internetu. Tento krok nachází primární využití například v rámci dostupnosti zablokovaného obsahu podle geolokace. To otevírá řadu možností.

  • Dostupnost zábavního obsahu v podání nejrůznějších her.
  • Během okamžiku se dostanete k doposud zakázanému multimediálnímu obsahu.
  • Nabízí se možnost stahování torrentů, které například váš poskytovatel internetu blokuje.
  • Ve své podstatě můžete prostřednictvím VPN sítí obcházet cenzuru na internetu.
  • Díky změně geolokace lze také ušetřit, protože některé služby a produkty jsou pro vybrané oblasti nabízeny za nižší ceny.
Nastavení VPN

Důraz kladený na soukromí

VPN sítě, to je především soukromí a anonymita. A to i v rámci vašeho poskytovatele internetu, před jehož sledováním se skryjete za šifrovanou komunikaci. Právě důraz kladený na soukromí je primárně využíván v rámci firemního styku. VPN sítě mají zelenou v oblasti home office, kdy máte možnost přistupovat ke svým firemním datům v práci odkudkoliv na světě. Stačí k tomu jen připojení k internetu, VPN server a šifrovaná komunikace je vytvořena. K autorizaci obvykle dochází prostřednictvím certifikátů.

Nevýhody VPN sítí

S VPN sítěmi souvisí i jisté zápory, které nejsou vždy samozřejmostí, ale mohou takovou šifrovanou komunikaci doprovázet. V první řadě počítejte s tím, že kvalitní VPN sítě jsou spojeny s určitými pravidelnými poplatky.

V některých zemích jsou VPN sítě nelegální. Jinde vás mohou naopak zablokovat vybrané weby, protože k nim přistupujete skrze VPN sítě. Samotný VPN server může zpomalovat rychlost internetu a zároveň při komunikaci přes něj sdílíte svoji IP adresu s ostatními. I to může být pro někoho problém. Někteří poskytovatelé VPN služeb mohou ukládat určitá data o vaší komunikaci.

Pokud si budete chtít vytvořit vlastní zabezpečený tunel do domácí sítě. Budete muset investovat do znalostí softwarového a hardwarového vybavení. Pro tvorbu vlastní VPN sítě je zapotřebí lepší router, umožňující vybudování VPN sítě (VPN Server) a další znalosti. Případně si to nechat udělat na klíč. Samozřejmě i v této citlivé oblasti je potřeba sledovat trendy a pravidelně aktualizovat nastavení a sledovat bezpečnost spojení.

Vyznejte se ve VPN terminologii

Pokud se začnete zajímat o VPN sítě, měli byste znát také určitou terminologii související s tímto tématem. Například to, že VPN server, k němuž se budete připojovat, ať už jde o router nebo jiný síťový uzel v podobě aktivního zařízení, je označován jako VPN brána. Pokud dojde k úspěšné šifrované komunikaci mezi dvěma zařízení, je tento proces pojmenován jako VPN tunel. Právě VPN server může být spojen s více VPN tunely vytvořenými současně. O takovou činnost se stará VPN koncentrátor.

Jestliže se budete připojovat s notebookem do firemní sítě, nejčastěji bude toto přímé spojení označováno jako Point-to-Point. Dojít může i k propojení dvou virtuálních sítí skrze VPN tunel. Takovému spojení se naopak říká Site-to-Site. Za zmínku stojí také to, že výchozí port pro VPN komunikaci je 1194.

Nová VPN

Používané VPN protokoly

V rámci VPN sítí se můžete setkat hned s několika používanými VPN protokoly, z nichž každý má své výhody a nevýhody. My se z níže uvedeného seznamu podrobněji zaměříme na první dva jmenované.

  • L2TP
  • OpenVPN
  • PPTP
  • SSTP
  • IKEv2

L2TP protokol je obecně považován za bezpečný, protože neposkytuje žádná data z šifrované komunikace a soukromí. Jeho nastavení je poměrně snadné a k dispozici je v podstatě na všech operačních systémech novodobých zařízeních. Jeho nevýhodou může být drobné zpomalení rychlosti a také určité ohrožení z pohledu Národní bezpečností agentury známé pod zkratkou NSA, která cílí na oslabení tohoto protokolu.

Pokud jde o OpenVPN, využívány jsou protokoly SSLv3/TLSv1. Tato open source technologie se zaměřuje na vysokou bezpečnost a bohaté nastavení. Mezi klady patří kompatibilita s řadou používaných šifrovacích programů, ale také schopnost obejití většiny firewallů. O to složitější však bude nastavení. OpenVPN vyžaduje programy třetích stran. U mobilních zařízení není tak podporovaný.

Typy sítě VPN

Jakou používat komerční VPN síť?

Jestliže nedisponujete vlastním nebo firemním řešením VPN sítě, můžete investovat do komerční varianty. V takovém případě je vhodné cílit na pár podstatných vlastností VPN sítě, abyste s jejím používáním byli maximálně spokojeni.

Vyplatí se zaměřit se na vyšší rychlost, respektive na to, aby VPN síť nesnižovala rychlost vašeho připojení. Důraz klaďte na maximální bezpečnost a soukromí.

  • Využívání bezpečných protokolů.
  • Síť s AES 256bitovým šifrováním.
  • Možnost nouzového odpojení.

V závislosti na využití VPN sítě cilte také na poskytovatele s možností obejití cenzury, podporu P2P, ochranu před nebezpečným malwarem a také na řešení s ochranou, která zabraňuje úniku dat skrze DNS. Přidanými hodnotami může být jednoduchost ovládání, zákaznická podpora, možnost dostat se na obsah z celého světa a kompatibilita s vámi používanými zařízeními. Při výběru takových VPN sítí máte pochopitelně na výběr.

NordVPN

  • Silné šifrování.
  • Jednoduchost a rychlost nastavení.
  • Řada doplňkových funkcí.
  • Ideální řešení pro začátečníky.

ExpressVPN

  • Zákaznická podpora v podobě live chatu.
  • Aplikování jednoho z nejsilnějších šifrování.
  • Odblokování obsahu po celém světě.
  • Dostupnost na různých zařízeních.

CyberGhost

  • Vysoká rychlost.
  • Možnost vyzkoušení na 24 hodin.
  • Bez uchovávání záznamů.
  • VPN vhodná pro torrenty a streamování.

Surfshark

  • Vyšší míra zabezpečení.
  • Cenová dostupnost.
  • Neomezený počet zařízení.
  • Snadné nastavení.
VPN iOS

Nastavení VPN sítě na počítači a na mobilu

Na závěr tohoto článku vám jistě přijde vhod informace o tom, jak takovou VPN síť nastavit ve svém stolním počítači, notebooku nebo mobilním telefonu. Pokud využijete řešení, které je spojeno s příslušným klientem, jednoduše si takový software stáhněte a nainstalujte. To samé platí i pro doplňky do internetových prohlížečů.

Jestliže nic takového nemáte k dispozici, lze využít integrovaného klienta v operačním systému Windows 10. Jeho nastavení provedete následovně. Klikněte na tlačítko Start – Nastavení – položka VPN. Zde zvolte Přidat připojení VPN. Volba poskytovatele je v operačním systému předdefinovaná. Vy musíte vyplnit pouze název připojení, adresu serveru, typ sítě VPN respektive protokol a následně své přihlašovací údaje. Poté se síť objeví mezi vašimi VPN sítěmi a vy se k ní připojíte. Odpojení provádíte stejným způsobem. Popřípadě využijete ikonu sítě v pravém dolním rohu na liště, kde kliknete na příslušnou síť a odpojíte se.

Nastavení na mobilním telefonu se může drobně lišit, ale je vesměs stejné u většiny značek. Pokud využíváte telefon s mobilním systémem iOS, postup je následovný – Nastavení – Obecné – VPN a Přidat konfiguraci VPN. U mobilního systému Android tuto operaci provedete takto – Nastavení – Bezdrátové připojení a sítě – Více – VPN.