Umělá inteligence není jen výplodem sci-fi filmů. Její reálnější obrysy se začínají formovat už teď. Dokazuje to ChatGPT, což je chatbot, který vám nyní představíme od A až do Z.

Umělá inteligence jako taková nás provází už nějaký ten rok. Využívána je ve formě nejrůznějších systémů a podobně. Teprve na konci roku 2022 se však představila v reálnější podobě, která je dostupná i běžným uživatelům na internetu. Dne 30. listopadu 2022 byl spuštěn chatbot s označením ChatGPT. Jde o zkratku celkem výstižného slovního spojení Generative Pre-trained Transformer.

Chatbot založený na jazykovém modelu

ChatGPT

Za vývojem, provozem a spuštěním ChatGPT stojí společnost OpenAI. Alfou a omegou této firmy je jazykový model GPT-3.5 a GPT-4. Právě na něm stojí tato umělá inteligence. Ta je schopna se učit, což dokazuje zpětnovazební učení. Velký jazykový model LLM trénuje z internetu. Ten je pro něj studnicí vědomostí. Model umělé inteligence, který je schopen primárně generovat text s maximální přirozeností. Dokáže psát, programovat a tvořit umělecká díla. S touto umělou inteligencí se pojí i několik předností.

  • Dosažení jednoho milionů uživatelů během pěti dní od spuštění
  • Ocenění firmy po spuštění ChatGPT na 29 miliard amerických dolarů

ChatGPT lze využít po jednoduché registraci na internetovém portálu https://chat.openai.com/chat. Poté se můžete pustit do komunikace s umělou inteligencí. Dostupná je také verze ChatGPT+ spojená s jistým poplatkem. Tato verze přináší navíc rychlejší odpovědi a reakce na dotazy. Zároveň je propracovanější i z pohledu stylu komunikace, protože rozpozná ironii a sarkasmus. Kromě toho vznikají nejrůznější doplňky pro další softwary, s pomocí nichž lze upotřebit ChatGPT. Například v internetovém prohlížeči.

Využívání umělé inteligence v praxi

Když se začnete zajímat o to, co umělá inteligence umožňuje, narazíte na poměrně dlouhý seznam věcí. V první řadě je to možnost komunikace s ChatGPT. S umělou inteligencí lze komunikovat na úrovni, jíž si zvolíte. Můžete s ní vést sáhodlouhé debaty o čemkoliv. V některých případech lze jenom stěží rozpoznat, že nekomunikujete se skutečným člověkem. Využití klasického chatbotu je pouhým odrazovým můstkem.

  • Odepisování na e-maily
  • Shrnutí textů do kratšího sumáře
  • Programování a odhalování chyb v napsaném kódu
  • Generování textů na základě zadání
  • Překlady do vybraných jazyků

Tyto obecné příklady mají ale i hlubší význam. Umělá inteligence je totiž schopna celkem propracovaného zpracování odpovědí. To znamená, že vám danou problematiku dokáže obstojně vysvětlit. Provede za vás rešerše textů a začne generovat nápady kupříkladu na psaní nových článků. Výjimkou není tvorba tabulek s požadovanými daty. Samotné ovládání chatbotu je navíc velice triviální a intuitivní.

ChatGPT je nástrojem, který se nezalekne ani grafických děl. Dokazuje to například tvorba pokročilých fotomontáží za pomoci umělé inteligence. Snadno si poradíte s převodem mluveného slova do písemné formy. Ve výsledku je to i dokončování nejrůznějších prací marketingového a jiného charakteru.

Zákaz používání ve školství

Umělá inteligence

Mnohé čtenáře tohoto článku jistě napadne, že na ChatGPT mohou přenést i řadu svých úkolů. Typickým příkladem je oblast školství. Ne nadarmo je umělá inteligence označována, jako technologicky vyspělé plagiátorství. Možná právě proto už řada škol po celém světě zakázala využívat ChatGPT. Některé dokonce hrozí vyloučením ze školy za užívání této technologie.

Na druhou stranu jsou tu mnohá vzdělávací střediska, která se staví kladně k aplikování umělé inteligence v rámci rozvoje konkrétní výuky.

Umělá inteligence se zdviženým ukazováčkem

I když se umělá inteligence a ChatGPT na první pohled tváří jako skvělý nástroj a pomocník v mnoha oblastech, nemusí tomu tak být ve všech případech. Chatbot má relativně omezenou schopnost porozumět kontextu. To se bude týkat primárně složitějších zadání. Připravit se musíte zároveň na to, že nelze očekávat žádnou empatii. Limitující může být i omezení 500 slov ve zprávě.

Při delších odpovědích dochází občas k ukončení informace v půlce věty. I když působí výsledky umělé inteligence důvěryhodně, ty důležité si nezapomínejte ověřovat. Reprodukce naučených věcí a dat získaných z internetu může obsahovat chyby. Ani ChatGPT není v tomto směru všemocný a zatím rozhodně nenahradí člověka. Může se mu ale stát efektivní pomůckou.

Nutno podotknout, že umělá inteligence se neustále vyvíjí doslova závodním tempem, takže jakékoliv nevýhody a nepřesnosti mohou být v budoucnu rychle opraveny. ChatGPT zároveň není tou jedinou vymožeností současného světa. Chatbot tohoto typu má i další konkurenci, kterou představuje Microsoft Bing, Google Bard, Chatsonic, Character AI, Jasper Chat, Merlin a mnohé další.