Abyste mohli bezpečně vlastnit patřičné množství určité kryptoměny, potřebujete k tomu bitcoinovou peněženku. Prozradíme vám, jaké možnosti v tomto směru máte.

Chtěli byste se těžbě věnovat ve velkém?
HW pro těžbu kryptoměn zakoupíte v sekci HW pro mining.

Když se řekne bitcoinová peněženka, můžete si po tímto pojmem představit něco, jako bankovní účet. Jen s tím rozdílem, že si na něj nebudete ukládat reálné peníze, ale danou kryptoměnu. Ve své podstatě jde o místo, kde máte uložené své „kryptoměnové bohatství“. Bitcoinová peněženka může nabývat hned tří podob.

  • Peněženka na počítači.
  • Mobilní peněženka.
  • Hardwarová peněženka mnohdy označovaná jako trezor.

My se budeme věnovat prvním dvěma variantách a trezor na kryptoměny vám přiblížíme v samostatném článku.

Adresa peněženky a privátní klíč

Vznik. V případě bitcoinové peněženky jde vlastně o softwarové řešení. To znamená, že vám postačí vhodný program a můžete si ji poměrně snadno a rychle založit. Při jejím vytváření budou výstupem dvě informace.

Tou první je adresa bitcoinové peněženky. Pro reálnější přiblížení ji lze přirovnat k číslu bankovního účtu. Tato adresa hraje důležitou roli z pohledu příjmu a odesílání kryptoměn.

Druhou součástí bitcoinové peněženky je privátní klíč. S pomocí něho budete schopni realizovat platby a zároveň chránit uložené kryptoměny.

Softwarová vs. hardwarová peněženka

Na úvod všeho je třeba zmínit, že mezi softwarovými a hardwarovými bitcoinovými peněženkami existují jisté rozdíly. Druhá zmíněná verze představuje něco fyzického a hmotného, co můžete mít plně pod kontrolou. U softwaru se spoléháte na využívání služeb někoho dalšího. Z toho tedy plyne jediné. Vybírejte pouze dlouhodobě ověřené softwarové bitcoinové peněženky, protože právě v jejich případě dáváte některým poskytovatelům služby nahlédnout na váš privátní klíč, což je jedna z nejcitlivějších informací. Zároveň musíte dbát na to, aby se Vám do počítače nebo mobilního telefonu nedostal nějaký vir a vy jste nepřišli o kryptoměny.

Bitcoinové peněženky pro počítače

Softwarová peněženka

Pokud chcete ochranu svých kryptoměn svěřit třetí straně, budou pro vás zajímavé softwarové peněženky v podobě aplikací instalovaných na počítač. Pokud sázíte na jednoduchost systému a ideální řešení pro začínající uživatele, bude vám nápomocna známá bitcoinová peněženka Exodus. Ta je bezplatná a nabízí výměnu podporovaných kryptoměn za jiné kryptoměny. Pokud si budete chtít peněženku Exodus založit, postup je velice triviální.

  • Stažení aplikace z webu provozovatele – dostupné verze pro operační systém Microsoft Windows, MacOS a Linux.
  • Po instalaci vyberete ze seznamu kryptoměnu, kterou si chcete do peněženky poslat. Využijete tlačítko Receive. Vždy si důkladně kontrolujte zadané adresy.
  • V aplikaci si vytvořte dostatečně silné heslo.
  • Když budete chtít kryptoměnu z peněženky odeslat, použijete tlačítko Send.
  • Množství vlastněné kryptoměny vidíte v přehledu.

Jestliže dáváte přednost softwarové bitcoinové peněžence s českou lokalizací, můžete vyzkoušet aplikaci Bitcoin Core, která už je trochu náročnější na obsluhu.

Webové bitcoinové peněženky

Určitou odnoží softwarových bitcoinových peněženek na počítačích jsou webové peněženky. Ty mají z výše uvedených řešení asi největší přístup k privátním klíčům uživatele. O to větší důraz je třeba klást na kvalitu a důvěryhodnost využívané služby. Ta by měla být dostatečně bezpečná i z pohledu napadání nejrůznějšími hackery.

Mezi známé webové bitcoinové peněženky patří Blockchain.info. Ta je spojena s jednoduchostí, možností nákupu Bitcoinů a je poskytována zcela zdarma. Vhodná je především pro uchovávání menšího objemu kryptoměn.

Mobilní bitcoinové peněženky

Mobilní peněženka

Třetí pomyslnou softwarovou variantu představují mobilní peněženky. Jak už prozrazuje jejich název, máte je nainstalované ve svém mobilním telefonu. Oproti bitcoinovým peněženkám určeným pro počítače lze zvolit řešení, v rámci něhož nebudete svůj privátní klíč sdělovat třetí straně. Musíte si ale naopak chránit svůj mobilní telefon, a to nejenom před škodlivými viry, ale také proti odcizení. Pokud ovšem chcete realizovat pravidelné a časté platby kryptoměnami, je k tomu mobilní bitcoinová peněženka, jako stvořená.

Z dlouhodobého hlediska patří mezi ověřené mobilní bitcoinové peněženky aplikace MyCelium. Vhodná je pro operační systémy iOS a Android, zamezuje přístupu třetích stran k privátnímu klíči a je využitelná i pro středně velký finanční obnos v kryptoměnách. Jestliže Vás zajímá, jak si takovou mobilní peněženku založit, je to velice snadné.

  • Stáhněte si aplikaci s Google Play nebo Apple Store.
  • Po zapnutí si skrze tlačítko New Wallet vytvořte mobilní peněženku.
  • Proveďte vygenerování privátního klíče skládajícího se z dvanácti slov. Tento klíč si dobře uschovejte a nikde nesdílejte.
  • Následně můžete přijímat a odesílat platby prostřednictvím tlačítek Receive a Send.

V rámci komplexnosti prezentovaných bitcoinových peněženek bychom neměli opomíjet ani na řešení zvané Coinbase, které vedle mobilní peněženky nabízí také webové prostředí.

Chtěli byste se těžbě věnovat ve velkém?
HW pro těžbu kryptoměn zakoupíte v sekci HW pro mining.

Obrázky byly použity z internetových stránek www.unsplash.com.