Restart počítače

Vzdálená plocha je interním nástrojem operačního systému Windows, který Vám umožňuje připojení k jinému počítači prostřednictvím sítě, respektive internetu. Nástroj, který Vám umožní naprosto plnohodnotnou správu jiného PC. Prostředí bude vypadat naprosto shodně tak, jako byste před daným počítačem právě seděli.

Ať už vlastníte jakoukoliv verzi operačního systému Windows, spustíte vzdálenou plochu buď prostřednictvím tlačítka START – VŠECHNY PROGRAMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ – KOMUNIKACE a výběr položky VZDÁLENÁ PLOCHA PŘIPOJENÍ nebo můžete v novějším operačním systému po stisknutí tlačítka START napsat rovnou název této položky, případně příkaz mstsc. Díky tomuto řešení si nemusíte pořizovat žádné další aplikace pro vzdálenou správu.

Restart přes vzdálenou plochu

V úvodu jsme zmínili fakt, že získáte plnohodnotnou kontrolu nad cizím počítačem se vším všudy. Jednu položku byste však hledali poněkud marně. Je to obvyklý příkaz RESTART, který je povětšinou skryt pod tlačítkem START – VYPNUTÍ. Ve vzdálené ploše Windows se Vám však zobrazí pouze položky ODHLÁSIT a ODPOJIT, čímž se odpojíte od vzdálené stanice, ale bohužel ji nerestartujete.

Požadovaný restart počítače přes vzdálenou plochu provedete pomocí stisku kombinace kláves CTRL+ALT+END, díky čemuž se Vám zobrazí typické dialogové okno, ve kterém naleznete také položku VYPNOUT. Po stisku tohoto tlačítka zvolíte volbu RESTART a Vámi zvolený úkon bude proveden.

Druhým možným způsobem je příkazová řádka. Po stisknutí tlačítka START vyberete položku z menu s názvem PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK. Do otevřeného dialogového okna následně vepíše příkaz shutdown, kde Vám budou nabídnuty parametry tohoto příkazu. V závislosti na Vaší volbě dochází k restartování počítače. Obdobné provedení úkonu se provádí také přes START, položku SPUSTIT a příkaz shutdown –r.