Klávesové zkratky slouží k tomu, abyste ovládali operační systém Windows 10 rychleji a pohodlněji. Šetří čas a přináší jistý komfort při využívání výpočetní techniky. Seznamte se s těmi nejpoužívanějšími klávesovými zkratkami.

Klávesnice

Pod pojmem klávesová zkratka si můžete představit jediné. Stisknutí určité kombinace kláves na klasické klávesnici nebo klávesnici notebooku, která se postará o určitý úkon. Může to být rychlé spuštění funkce, otevření okna a mnohé další. S pomocí vhodně zvolených klávesových zkratek máte možnost ovládat svůj počítač daleko rychleji. Díky zkratkám nemusíte spoustu funkcí složitě hledat v menu či nastavení, ale vyvoláte je v podstatě obratem.

Operační systém Windows 10 oproti předchozím verzím přišel s řadou nových klávesových zkratek, které tak rozšiřují jeho využitelnost. My vám představíme ty nejpraktičtější týkající se pracovní plochy, pozicování oken, ale také Průzkumníka Windows.

Hlavní pracovní plocha a panel

Tato kategorie klávesových zkratech se týká pracovní plochy obecně, to znamená, že je můžete využít v podstatě kdykoliv a kdekoliv při pohybu v operačním systému. Sami po jejich vyzkoušení zjistíte, že mnohdy se ani nemusíte dotknout myši nebo touchpadu a dostanete se z pomocí klávesnice tam, kam potřebujete.

 • Windows + I = Slouží k zobrazení nabídky Nastavení Windows 10.
 • Windows + A = Vyvolá otevření Centra akcí.
 • Windows + L = Provede rychlé uzamčení obrazovky. Hodí se, když odcházíte od počítače.
 • Windows + T = Začnete procházet jednotlivé aplikace připnuté na hlavním panelu.
 • Windows + Mezerník = Klávesovou zkratku využijete pro přepnutí mezi jazykem klávesnice.
 • Windows + R = Provede spuštění funkce Spustit, odkud můžete prostřednictvím příkazů dále otevírat aplikace a funkce operačního systému Windows 10.
 • Alt + F4 = Slouží pro vypnutí nebo restartování počítače. Když klávesovou zkratku nepoužijete na ploše, ale nad nějakou aplikací, dojde k jejímu uzavření.
 • Ctrl + Alt + Del = Rychlá nabídka pro spouštění Správce úloh, odhlášení, uzamknutí počítače, přepnutí uživatele, změnu hesla nebo restartování a vypnutí.
 • Ctrl + Esc = Klávesová zkratka otevře nabídku Start. Stejným způsobem funguje také samotné stisknutí klávesy Windows.
 • PrtScr = Touto klávesou vytvoříte snímek plochy, kterou právě vidíte a uložíte ho do schránky. Když použijete kombinaci kláves Alt + PrtScr, dojde k vytvoření snímku aktivního okna.

Klávesové zkratky pro ovládání oken

S pomocí klávesových zkratek můžete také poměrně rychle a snadno pracovat z otevřenými okny.

 • Windows + šipka = Kombinací klávesy Windows a některé ze směrových šipek připínáte aktuální otevřené okno na jednotlivé strany nebo provádíte jeho zmenšení a roztažení.
 • Windows + , = Kompletní minimalizace všech aktuálně otevřených oken. Když tuto klávesovou zkratku pustíte, dojde k okamžité obnově oken.
 • Windows + M = Provedete minimalizaci všech otevřených oken na hlavní panel. To znamená, že už nevrátí zpět.
 • Windows + Shift + M = Okna, která jste minimalizovali vrátíte opět na hlavní plochu.
 • Windows + Home = Minimalizujete všechna otevřená okna kromě toho aktuálního.
 • Windows + Tab = Přehledné zobrazení miniatur aktuálně otevřených úloh a možnost správy virtuálních ploch.
 • Alt + Esc = Klávesová zkratka vám umožní přepínat mezi otevřenými okny bez náhledu.
 • Alt + Mezerník = Vyvoláte rychlou nabídku aktuálního okna, kde můžete měnit jeho velikost.

Průzkumník Windows a jeho klávesové zkratky

Průzkumník Windows je nedílnou součástí operačního systému Windows 10 a tím pádem i hodně využívaný správce souborů. Pokud ho máte aktuálně otevřený, bude se vám jistě hodit několik praktických klávesových zkratek.

 • Windows + E = Zkratka slouží pro spuštění Průzkumníka Windows.
 • Alt + šipka nahoru = Posunete se v Průzkumníkovi o úroveň výše.
 • Alt + šipka vlevo = Přeskočíte o krok zpět.
 • Alt + šipka vpravo = Pokročíte o krok vpřed.
 • Alt + P = Klávesová zkratka slouží pro zapínání a vypínání okna náhledu.
 • Alt + Shift + P = Vypínání a zapínání zobrazování detailů.
 • Ctrl + A = Označíte všechny složky nebo soubory, které máte aktuálně zobrazené.
 • Ctrl + C = Kopírování složky či souboru do schránky.
 • Ctrl + X = Vyjmutí označené složky nebo souboru.
 • Ctrl + V = Vložení položky, která je aktuálně uložená ve schránce.
 • Ctrl + F = Kurzor přeskočí do vyhledávacího řádku.
 • Ctrl + Shift + N = Klávesová zkratka vám umožní rychle vytvořit novou složku.
 • Del – Smazání označení složky nebo souboru, respektive přesunutí do koše.
 • Shift + Del = Smazání označení složky či souboru bez přesunutí do koše, tedy trvalé odstranění.
 • F2 = Po stisku této klávesy můžete přejmenovat označenou složku nebo soubor.
 • F4 = Kurzor vám přeskočí do adresního řádku, kam můžete začít psát.
 • F11 = Touto klávesou maximalizujete Průzkumníka Windows na celou obrazovku. Jejím dalším stiskem se vrátíte na původní velikost okna.
 • Ctrl + kolečko myší = Při pohybu kolečkem tam a zpět můžete měnit zobrazení obsahu.