Notebook bez napájecího zdroje je jen kus mobilní výpočetní techniky, která funguje požadovanou dobu na akumulátor. Pokud ho vybijete, potřebujete zdroj, s pomocí něhož dojde k nabití.

Ať už si pořídíte notebook od jakéhokoliv výrobce, jeho nedílnou součástí bude také napájecí zdroj. Jeho význam je každému bezpochyby znám. Slouží k nabíjení akumulátoru v notebooku. Zároveň zajišťuje jeho provoz se slabou baterií, popřípadě bez ní. Zdroj nezbytné energie, bez níž byste notebook používali pouze stěží.

Napájecí adaptér HP

Spousta uživatelů výpočetní techniky se však mylně domnívá, že existuje jeden, dva a možná tři napájecí zdroje pro notebooky. Maximálně pro každou značku jeden. Opak je ale pravdou. V závislosti na výrobcích a modelových řadách notebooků můžete narazit na velkou spoustu napájecích zdrojů. Možná právě proto byste měli vědět, jak se v nich vyznat, jak se liší a jaké jsou jejich důležité parametry. Není totiž žádnou výjimkou, že napájecí zdroj se čas od času poškodí nebo ho ztratíte. Pak je třeba řešit nákup nového zdroje napětí.

Vycházejte z uvedených parametrů

Ano, nejjednodušší pomůckou při nákupu nového zdroje je zvolení toho samého podle výrobního označení, popřípadě typu notebooku. Někdy se však nabízí možnost použít obdobný napájecí zdroj, například vašeho kolegy, když to nejvíce potřebujete. Pak je nutné vycházet z detailních parametrů. Každý napájecí zdroj notebooku disponuje štítkem, z něhož můžete vyčíst mnohé.

Vše začíná anglickým výrazem INPUT, za nímž se skrývají vstupní hodnoty. Povšimnout si můžete primárně napájení, které má v České republice, potažmo v celé Evropě hodnotu 230 V.

Mnohem důležitější pro vás budou výstupní hodnoty, tedy OUTPUT. Jedná se o údaje ovlivňující fungování konkrétního typu notebooku. Tyto parametry by měly korespondovat s těmi uvedenými na notebooku.

  • Napětí
  • Proud

Napětí napájecího zdroje je udávané ve voltech, které se značí písmenem V. Tento údaj by měl odpovídat údaji na notebooku. Tím dalším a velice důležitým parametrem je proud v ampérech. Ty se značí písmenem A. U proudu již zbystřete, protože jeho hodnota na napájecím zdroji by neměla být nižší nežli na notebooku. Proud musí být stejný, popřípadě vyšší. Vynásobením těchto dvou hodnot se dopracujete k výkonu udávaném ve wattech prezentovaných písmenem W. I zde platí, že výkon musí být minimálně stejný, popřípadě vyšší.

Napájecí adaptér

Pozor na špatné hodnoty zdroje

Nyní je nejvyšší čas upozornit na to, co se stane, když zvolíte napájecí zdroj notebooku se špatnými parametry popisovanými výše. První scénář nastává v okamžiku, kdy k notebooku připojíte zdroj s nižším proudem. To je pravděpodobně jedna z nejhorších variant, protože jednotlivé komponenty notebooku nedostanou potřebnou energii a mohou se poškodit. Pakliže naopak použijete zdroj s vyšším proudem, nic se nestane. Pokud je správné napětí, notebook si bude odebírat jen takový proud, který potřebuje. Tím pádem bude fungovat bez poškození.

Nyní se zaměřme na napětí napájecího zdroje a jeho důležitost. V případě využití zdroje s nižším napětím vám notebook může částečně fungovat. Jeho chod bude však nepravidelný a může kolísat. Například zvuk nebude tak hlasitý apod. Podpětí notebooku není rizikovou záležitostí, nemusíte se ale domoci plně funkčního stavu dané výpočetní techniky. Opakem toho je příliš vysoké napětí při zachování správného proudu. V tento moment by notebook měl vyhodnotit neočekávané přepětí a vypnout se. Když k takovému stavu nedojde, riskujete poškození některých komponent, které je nevratné. Proto nepracujte ani v tomto režimu.

Pohlídejte si typ zástrčky

Aby to nebylo tak jednoduché, při výběru napájecího zdroje pro notebook byste měli kontrolovat ještě jednu zásadní věc. A tou je typ zástrčky, respektive konektor. Narazit můžete na odlišnosti nejenom mezi jednotlivými výrobci notebooků. Někteří z nich mají i rozdílné zástrčky pro jednotlivé modelové řady nebo starší kousky v nabídce. Jestliže vám tedy sedí parametry napájecího zdroje s notebookem, ještě nemusíte mít vyhráno. Nezapomeňte si zkontrolovat typ zástrčky.

U ní na první pohled poznáte, zda jde alespoň o shodný tvar konektoru. Narazit můžete na osmiboké konektory, hranaté a nejčastěji na ty kulaté. V jejich případě se zaměřte na dva důležité parametry. Je to průměr vnějšího a vnitřního obvodu. Ty lze vyčíst z technické specifikace nebo změřit ručně za pomoci vhodných měřících nástrojů. Jedním z nich je například posuvné měřítko. A jak mohou vypadat průměry kulatých konektorů některých výrobců?

Napájecí adaptér Dell
  • Asus 4,0 – 1,35 mm
  • Acer, Dell 5,5 – 1,7 mm
  • Lenovo 7,7 – 5,5 mm
  • Samsung 5,5 – 3,0 mm
  • Sony Vaio 6,5 – 4,4 mm

Tohle je jen několik málo příkladů rozměrů konektorů. Jak již bylo zmíněno, stejný výrobce notebooků může disponovat více konektory s odlišnými rozměry. Obecně se však používá řádově několik jednotek standardů, které nachází využití u nových i starších modelů notebooků.

Věnujte při výběru napájecího zdroje dostatek času kontrole všech výše uvedených parametrů.