Při využívání mobilní výpočetní techniky je kladen velký důraz na svobodu pohybu. O tuto svobodu můžete snadno přijít při komunikaci s ostatními počítači nebo periferiemi v síti nebo po internetu. V současné době jsou však už velmi rozšířené bezdrátové technologie, které nám poskytují volnost při komunikaci s okolím. V tomto článku si ukážeme, jak notebook vymanit z otroctví drátů. Podíváme se na nejběžnější možnosti bezdrátové komunikace – infraport, bluetooth, Wi-Fi, a využití technologie mobilních telefonů.

Infraport

Prvním zařízením, na které se podíváme, je infraport (značí se též IrDa nebo jen IR). Infraport se používá k propojení dvou zařízení na krátkou vzdálenost. K přenosu signálu využívá paprsek infračerveného světla, jedná se tedy o stejnou technologii, jako je například dálkový ovladač k televizi. Infraport je velmi oblíbený a rozšířený způsob komunikace. Nalezneme ho v noteboocích, mobilních telefonech, digitálních fotoaparátech, PDA a mnoha dalších zařízeních. Přenosová rychlost standartního zařízení je velmi nízká – 115,2kbps. I když rychlá varianta – fastIrDa - dosahuje přenosové rychlosti až 4Mbps, je použití infraportu určeno jen k přenosům menšího objemu dat. Nevýhodou infraportu je nutnost mít vysílací a přijímací zařízení namířené přímo proti sobě. Přenos je funkční na vzdálenost několika desítek centimetrů a při pohnutí s vysílačem dat dojde k přerušení komunikace.

Pro připojení zařízení s infraportem k počítači je možné využít externí infraporty, které se dají připojit přes USB. Notebooky bývají infraportem vybaveny téměř vždy. Cena externích zařízení se pohybuje okolo 1000,- Kč.

Bluetooth

Bluetooth (v překladu „modrý zub“) je technologie, na jejímž zrodu se podílela především firma Ericsson. Vývoj probíhá už od roku 1998 a standardizace byla provedena v roce 2003. Zařízení, která jsou vybavena bluetoothem, komunikují prostřednictvím radiových vln na frekvenci 2,4GHz. Bluetooth se využívá především pro komunikaci na kratší vzdálenost. Nejsou to však už desítky centimetrů, ale metry, co může dělit vysílač od přijímače. Maximální dosah bluetoothu je podle výkonové kategorie od 10 metrů (většina zařízení) až do stovek metrů. Důraz byl kladen spíše na nízkou spotřebu a snadnou konfigurovatelnost, než na rychlost a dosah. Velikou výhodou je, že vysílač a přijímač nemusí být vzájemně v dohledu. Při cestování tedy nabízí bluetooth značný komfort. Můžete být například připojeni z notebooku k mobilnímu telefonu, který máte v tašce. Ani pohyb zařízení nepřeruší připojení tak, jak je tomu u infraportu. Maximální přenosová rychlost bluetoothu je 1Mbps, efektivní přenosová rychlost je 723,2kbps.

Bluetooth USB adapter

Prostřednictvím bluetooth je možné propojit i několik zařízení najednou. Pracují vždy v režimu master-slave. Jedno zařízení bluetooth je jako řídící a dělí se o pásmo se zařízeními, které jsou k němu připojeny jako slave. Všechna zařízení pak mohou společně komunikovat pouze přes hlavní zařízení, které je v postavení master. Nejedná se o nijak výkonnou síť, zato o velmi jednoduché, energeticky nenáročné a spolehlivé řešení.

Bluetooth najde uplatnění především u mobilních telefonů a PDA. Používá se nejen k vzájemnému propojení, ale i k bezdrátovému připojení periferií, jako je například handsfree. K notebooku je možné připojit externí bluetooth buď přes USB nebo přes PCMCIA kartu.

Wi-Fi

Wi-Fi karta do PCMCIA slotu

V poslední době se o Wi-Fi mluví skoro všude. Opět se jedná o bezdrátovou technologii, která se od bluetoothu liší především způsobem uplatnění. Zatímco bluetooth našel využití při vzájemném propojování mobilních zařízení, Wi-Fi si klade za cíl zprostředkovat spojení mezi počítači v síti. Není zde kladen takový důraz na nízkou spotřebu, ale na vyšší přenosové rychlosti, větší dosah a lepší zabezpečení před odposlechem. Wi-Fi je založena na protokolu 802.11. V naší zemi se používá především norma 802.11b nebo 802.11g, která vysílá, stejně jako bluetooth, v bezplatném pásmu 2,4GHz. Díky většímu výkonu vysílače stoupl dosah až na stovky metrů. V otevřeném prostoru to může být až půl kilometru, v zastavěné oblasti 100 až 150 metrů. Nepřekonatelnou překážkou pro šíření signálu bývá železobetonový strop budovy. Pokud tedy chcete šířit signál v několikapatrové budově, nezbude vám pravděpodobně nic jiného, než propojit patra kabelem a na každém patře šířit signál zvlášť. Rychlost přenosu závisí na použité normě. U nás nejrozšířenější 802.11b nabízí maximální rychlost 11Mbps, 802.11g dokonce až 54Mbps. Rychlost přenosu silně závisí na vzdálenosti a průchodnosti signálu mezi vysílačem a přijímačem. Reálná rychlost může při větší vzdálenosti nebo špatné průchodnost signálu klesnout až na stovky kbps.

Jednotlivé zařízení se prostřednictvím Wi-Fi propojují několika různými způsoby. Nejjednodušší je přímé propojení několika počítačů, takzvaný ad-hoc. Každé zařízení komunikuje přímo se všemi ostatními a nikdo nezastává úlohu masteru, tak jak je to u bluetooth. Takováto topologie je výhodná při propojení dvou až čtyř zařízení, pro větší počet zařízení v síti je lepší využít přístupového bodu, takzvaného access pointu (AP). Wi-Fi zařízení nekomunikují potom přímo spolu, ale komunikaci zprostředkovává AP a mohou s ním komunikovat všechna zařízení, která jsou v dosahu jeho signálu. AP může zprostředkovávat také připojení k síti LAN nebo k internetu. S notebookem vybaveným Wi-Fi stačí být tedy pouze v dosahu signálu a můžete mít přístup například k podnikové síti nebo k internetu.

Wi-Fi je určené především jako náhrada lokálních sítí. Je ho však možné využít i k připojení k internetu. Připojení zdarma nabízí některé instituce nebo firmy. V Česku je například signál Wi-Fi dostupný na letištích, v některých hotelech, kavárnách a dalších organizacích, které chtějí přilákat bohatší zákazníky s notebooky. V budoucnu by měla být všechny místa s dostupným Wi-Fi označená logem WIFI ZONE. Informace o dostupnosti veřejné bezplatné sítě v ČR je možné vyhledat na www.czfree.net. Rychlé připojení k internetu přes Wi-Fi je nabízeno i komerčně. Pro mnoho uživatelů je to vhodná alternativa k ADSL.

K připojení do sítě Wi-Fi potřebujete Wi-Fi kartu. Mnoho nových notebooků ji dostane do vínku už při výrobě. Pokud nejste majiteli notebooku s podporou Wi-Fi, můžete si notebook touto technologií snadno dovybavit. K dispozici je Wi-Fi jako PCMCIA karta, USB nebo miniPCI.

Připojení k internetu prostřednictvím mobilních telefonů

1.dubna 2003 přišel Eurotel s nabídkou datového tarifu Data Nonstop. Tento tarif umožňuje neomezené připojení k internetu za paušál prostřednictvím GPRS. Ze začátku byl tento krok přijímán trochu s rozpaky, když se ale objevili první nadšenci pro tuto technologii a následovala velká reklamní kampaň Eurotelu a posléze i konkurenčního T-mobile, technologie bezdrátového připojení se rozšířila. Nyní je jasné, že to byl krok správným směrem. Jedině s pomocí GPRS můžete být on-line téměř všude na cestách. Na rozdíl od ostatních bezdrátových technologií není pochopitelně možné přes GPRS propojovat počítače do sítě, ale pouze k internetu.

Rychlost připojení není nijak zázračná. Závisí na počtu timeslotů telefonu nebo GPRS karty a na použitém kódování . Maximální rychlost downloadu při kódování CS2 (Eurotel) a čtyřech timeslotech je 53,6 kbps (4x13,4). T-mobile nabízí i kódování CS3 a CS4, díky němuž může vzrůst rychlost downloadu až na 85,6kbps. Reálné průměrné rychlosti jsou pochopitelně nižší a pohybují se v závislosti na technologické výbavě a intenzitě signálu od 25kbps do 50kbps. Rychlost uploadu je ještě nižší. Většinou pro ní bývá vyhrazen jen jeden slot a pohybuje se okolo 10kbps.

CDMA modem od Eurotelu je
připojitelný pouze přes USB

Pro čtení emailů a brouzdání po internetu na cestách je rychlost připojení přes GPRS dostačující. Přesto je jasné, že největším omezením GPRS je právě rychlost. Proto Eurotel i T-Mobile usilovně pracují na nasazení a rozšíření pokročilejších technologií pro připojení k internetu. Eurotel využil licenci, kterou získal na provoz sítě NMT a nabídl technologii CDMA pracující na 450MHz. Rychlost přenosu je omezena na 800kbps, reálná průměrné rychlosti připojení je však 200-300kbps. Mapa pokrytí sítí CDMA je k nahlédnutí na této adrese: http://www.cdma.cz/pokryti.php. T-mobile přišel na trh s technologií EDGE, která nabízí rychlost downloadu 150-220Kbps. EDGE je založena na GPRS. Díky jiné modulaci signálu dosahuje vyšších přenosových rychlostí.

Jak je na tom CDMA v porovnání s EDGE? Technologie CDMA je stavěna na základě již fungující sítě NMT, proto je její nespornou výhodou dobré pokrytí signálem. Nižší vysílací frekvence sebou nese větší dosah signálu a tím pádem i nižší náklady na pokrytí. EDGE bude alespoň ze začátku dostupná pouze v několika velkých městech. Oproti EDGE má CDMA ale i některé nevýhody. Zatímco EDGE nabízí už několik mobilních telefonů na trhu, CDMA je možné provozovat pouze s USB modemem od Eurotelu. Klíčovou úlohu v rozšíření technologií CDMA a EDGE bude hrát pokrytí signálem a technická podpora.

Přehled využití bezdrátových technologií:


Infraport Bluetooth Wi-Fi GPRS, CDMA, EDGE
Technologie přenosu Infračervený paprsek Radiový signál – 2,4GHz Radiový signál – 2,4GHz a jiné frekvence Radiový signál v pásmu mobilních telefonů
Využití Propojení přenosných zařízení a periferií Propojení přenosných zařízení a periferií Propojení přenosných zařízení, LAN, internet internet
Přenosová rychlost 115,2kbps - 4Mbps 1 Mbps 11 – 54 Mbps 25 – 300 kbps
Maximální dosah Desítky centimetrů cca 10 m (třída 3) 500 m ve volném prostoru -