Šetrnost k životnímu prostředí je v dnešní době tématem číslo jedna. Týká se to i výpočetní techniky. A právě využití repasované techniky je jednou z cest, jak šetřit životní prostředí. Proč?

Globální oteplování, devastace životního prostředí, uhlíková stopa a negativní dopady konzumního života na planetu... To jsou vážná témata současné doby. Člověk ničí přírodu ve větší míře než kdy dříve. To se mimochodem týká i elektroodpadu, kam spadá vyřazená výpočetní technika.

Mnohé firmy i domácnosti mají poměrně krátký životní cyklus počítačů a notebooků. Obměny po třech až čtyřech letech jsou běžnou záležitostí.

Kvůli výrobě nové výpočetní techniky je pak nutné těžit další suroviny a tím se znovu zatěžuje životní prostředí. Z tohoto pohledu má repasovaná výpočetní technika pozitivní ekologický přínos. "Staré" počítače notebooky se vyčistí, otestují, rozšíří RAM nebo HDD a může ještě dobře sloužit.

Repasovaný notebook

Repasovaná výpočetní technika vs. životní prostředí

Nákup repasované výpočetní techniky prospívá životnímu prostředí z mnoha úhlů pohledů. Vzhledem k tomu, že každoročně narůstá množství elektroodpadu ve světě v řádu jednotek procent, je tohle jedna z cesta, jak podobná čísla minimalizovat.

  • V roce 2016 bylo 44 milionů tun elektroodpadu.
  • Narůst oproti roku 2014 byl o 8 %.
  • V roce 2021 se počítá s množstvím až 52 milionů tun elektroodpadu.

Využití repasované výpočetní techniky snižuje poptávku po dílech a surovinách, které jsou zapotřebí k výrobě nových počítačů. To pomáhá zastavit drancování zdrojů v přírodě. Typickým příkladem je omezené množství kobaltu. V jeho případě se odhadují zásoby na čtyřicet dalších let. Zároveň se snižuje šíření toxinů a chemikálií ve vodě a ve vzduchu, což ovlivňuje nejenom život člověka, ale i zvířat. Snižují se dopady práce a výroby. Vypovídající jsou i níže uvedené informace:

  • Na výrobu počítače je zapotřebí 50 prvků periodické tabulky.
  • Každoročně je vyrobeno 160 milionů notebooků.
  • Denně se v Evropské unii zlikviduje 160 tisíc notebooků.
  • Přitom až 70 % této výpočetní techniky lze znovu použít.

Na LevnaPC.cz prodáme ročně přes 100 tun repasovaných počítačů, notebooků a monitorů.

Snížení uhlíkové stopy díky repasovaným počítačům

Životní prostředí

Samotná výroba nových počítačů je spojena i velkým množstvím vynaložené energie. Díky použití repasované výpočetní techniky tak společně snižujeme uhlíkovou stopu. Díly se vyrábí po celém světě, takže odpadá přeprava z místa na místo. Zároveň jsou eliminovány negativní dopady recyklace, která není u repasovaných počítačů zapotřebí.

Tento směr je označován jako uvažování z pohledu celého životního cyklu nebo také filozofie životního cyklu známá pod zkratkou LCT. Životní cyklus výpočetní techniky je podstatně delší, než si mnozí myslí. Firmy i běžní lidé tak mohou přispět k lepšímu životnímu prostředí tím, že prodlouží životní cyklus používaných věcí vč. výpočetní techniky.

Jak je to ale se spotřebou energie?

Použití techniky je spojeno také se spotřebou elektřiny. Znamená použití repasované techniky úsporu i při zvážení tohoto aspektu?

Pokud se vrátíme v čase ke starší výpočetní technice, jako byly kdysi oblíbené kombinace minitoweru a CRT monitoru, zjistíme že spotřeba energie starších zařízení byla mnohem větší než je tomu u současných: PC + LCD monitor nebo dokonce jen notebook či tablet. Jedna z vědeckých studií k tomuto tématu ukazuje v závěrech až trojnásobek negativního vlivu starších zařízení.

Tuto starou techniku (s CRT monitory) už dnes snad nikdo nepoužívá. Ukazuje to ale, že životní cyklus výrobku je třeba prodlužovat s rozmyslem a uvážit také to, za jakou techniku chci stávající zařízení vyměnit. Můžu vybrat variantu s výrazně nižší spotřebou? Pak to může být pro životní prostředí i úspora.

Pokud na druhé straně vyjde nový reklamou propagovaný model s několika technickými vychytávkami navíc, tak ten má obvykle srovnatelné energetické vlastnosti jako ten o trochu starší, který se objevil o rok dříve. Tam je prodloužení životního cyklu jednoznačně namístě.

Pomáhejme společně

Nechceme, aby to znělo jako klišé, ale opravdu nám v LevnáPC záleží na tom, aby se s naší planetou zacházelo co nejlépe. EkoLogická volba Velmi nás těší, že společně s našimi zákazníky, můžeme alespoň trochu zmírnit dopad lidské činnosti na životní prostředí.

Nákupem kvalitní použité výpočetní techniky získává zákazník dvojí užitek:

  • Za prvé získá kvalitní výrobek, který je servisovatelný a bude mu dlouho sloužit.
  • Za druhé nákupem použité techniky, pomáhá uchránit cenné zdroje naší planety.

Nákup repasovaných počítačů lze proto označit jedním slovem jako EKO-logickou volbu.

Odkazy na zajímavé studie:

Posouzení životního cyklu notebooku a jeho příspěvku k emisím skleníkových plynů
Posouzení životního cyklu osobního počítače a jeho efektivní míra recyklace
Hodnocení životního cyklu spotřební elektroniky - jsou konzistentní?

Zdrojem obrázků je www.unsplash.com. Logo Ekologická volba je vlastnictvím Netstores s.r.o.