Otázka, která má za sebou již dlouhou historii vývoje počítačových komponent a samotné výpočetní techniky. Dotaz, který si položilo již značné množství uživatelů, kteří se rozhodli pro pořízení nového či repasovaného počítače.

O stavbě rozhodovala cena a individualita

Stavba počítače

V dávných dobách, kdy začal prodej počítačů a především samotných komponent, bylo sestavování počítače a výběr velmi běžné. Tento postup vydržel některým technickým fanouškům až dodnes. Proces sestavování počítače byl samozřejmě omezen na samotné firmy, které se touto činností zabývaly a na jednotlivce a domácí kutily, kteří této technice dostatečným způsobem rozuměli.

Pro vlastní stavbu nebo smontování na zakázku se rozhodovali lidé především ze dvou zásadních důvodů. Tím prvním byla cena a druhým individuální nároky na počítačovou sestavy. Z peněžního hlediska šlo především o nákup samostatných dílů, které byly levnější. Za sestavení počítače byl často účtován příplatek. Dnes je ale vývoj o kus jinde. Zakoupením nových jednotlivých dílů a případnou investicí za sestavení, se člověk velmi běžně dostane nad hranice cen hotových a odladěných počítačových sestav. Z hlediska úspory finančních prostředků je tedy tento model již dávno zapomenut.

Druhou zmíněnou možností byla individualita, která si na rozdíl od ekonomické verze stále zachovává svůj smysl. Tohoto způsobu je možné si povšimnout pouze u náročných zákazníků nebo jinak se odlišujících klientů. Jde o počítačové hráče, pracovníky zaměřené na určité periférie PC nebo jiná osobitá řešení, kterým nevyhovují aktuálně prodávané počítačové sestavy. Nelze tedy tvrdit, že tito lidé využívají služeb sestavení z důvodu peněžních úspor, ale z spíše kvůli svým nároků na výpočetní techniku.

Zánik konfigurátorů a příslušná kompatibilita

Právě z výše zmíněného důvodu došlo postupem několika posledních let k definitivnímu zániku většiny konfigurátorů počítačových sestav, kam patří i náš internetový obchod Levná PC.cz. Vývoj tohoto odvětví dospěl do stavu, ve kterém se již většině zákazníků nevyplatí tvořit své budoucí počítačové centrum prostřednictvím obsáhlých nástrojů pro finální konfiguraci.

Stavba počítače

Jednou z podstatných informací, které je třeba zmínit v rámci amatérského sestavování počítačů, je bezpochyby výsledná kompatibilita. Značkové a odzkoušené sestavy, kterých je na současném bohatém trhu bezpočet, jsou již profesionálně a odborně odladěny přímo výrobcem tak, aby vykazovaly maximální výkon a zamezilo se poruchovosti. Nevhodnou volbou při vlastním výběru můžete utvořit nevhodně nebo neefektivně fungující celek. V ten moment nedochází k úspoře peněz, pro které jste tuto volbu zvolili, ale přichází nešťastný krok, který si bude žádat dokoupení dalších periférií, které zajistí následnou funkčnost.

Jak si stojí konfigurace u nových a repasovaných počítačů

Jak již bylo zmíněno v části textu výše, mezi novými počítači již velké množství konfigurátorů nenaleznete, jelikož prodejci prezentují pouze hotové a odzkoušené počítačové sestavy. Jejich množství je však značné a cenové rozpětí dosti rozsáhlé, tudíž by si měl být schopen vybrat každý téměř každý zákazník.

Stavba počítače

V případě repasovaných notebooků nebo počítačů je však situace trochu odlišná, jak ostatně můžete vidět v naší internetové nabídce. U použitého zboží se mnohdy nachází možnost zvolit lepší, výkonnější nebo přínosnější komponenty a periférie. Ty jsou pouze rozšířením zakupovaného produktu a žádným experimentem, který by měl do jakékoliv míry omezovat samotnou provozuschopnost zařízení nebo kompatibilitu některých částí. V tomto ohledu se tedy ještě nabízí otevřená volba širšího výběru repasované techniky s komponentami, dle vlastních potřeb. Samotný výběr však musí jako vždy zůstat na každém zákazníkovi, který si před koupí jakékoliv výpočetní techniky utvoří pomyslný žebříček hodnot a vlastních požadavků.