Tenký klient je pojmem, který se ve světě výpočetní techniky objevuje dnes a denně. Ostatně, má poměrně dlouhou historii. Zjistěte, jaký typ zařízení si pod ním vlastně můžete představit.

Tenký klient je anglicky označován jako Thin Client. Ve své podstatě jde o fyzické zařízení. Mnohdy je tento pojem spjat s počítačovým programem. Opak tlustého klienta, kterým je klasický a plnohodnotný počítač. Tenký klient je odlišný především způsobem fungování a použitím.

Dell Thin Client
  • Plní roli počítače
  • Tvoří obslužnou část celku
  • Vše důležité probíhá na serveru

Pod pojmem tenký klient si můžete představit hodně malý počítač, respektive šasi, v němž se ukrývá procesor, operační paměť, pevný disk a grafická karta. K tenkému klientovi můžete bez problému připojit myš, klávesnici a monitor. Přesto nejde o klasický počítač, protože operační systém a další funkční prvky se nachází na serveru.

Fungování tenkého klienta

Úvod tohoto článku do jisté míry naznačil, jak vypadá a funguje tenký klient. Nyní tento popis ještě trochu více rozvedeme. Tenký klient je vlastně nedílnou součástí počítačové sítě. Nahrazuje plnohodnotný počítač, což s sebou přináší řadu výhod i nevýhody, o nichž si něco více povíme v následující kapitole.

Nyní pro lepší pochopení fungování tenkého klienta zdůrazníme několik věcí. Ve své podstatě jde o technologický prostředek pro vzdálenou správu. Thin Client vám poslouží jako ovládací nástroj toho, co běží na serveru. K plnohodnotnému provozu tenkého klienta je tedy zapotřebí počítačová síť a server. Tenký klient následně tvoří uživatelské rozhraní. Mnohdy na něm nemusí běžet ani operační systém, který je provozován v rámci virtuálního prostředí na serveru.

Klient tohoto typu vychází z dřívějších modelů terminálů přistupujících k centrálnímu systému, kde plnily pouze roli grafického uživatelského prostředí. S pomocí tenkých klientů lze velice snadno a úspěšně vytvořit plně fungující síť uživatelských stanic, jejímž středobodem bude výkonný server. A kde lze v maximální možné míře využít právě tento typ výpočetní techniky?

  • Velké firmy čítající stovky zaměstnanců
  • Výrobní provozy
  • Prostředí zaměřená na virtualizaci pracovních stanic
  • Místa vyžadující vysokou míru zabezpečení
  • Internetové kavárny
Thin Client

Jak vidno, tenké klienty lze použít skutečně všude, kde nejsou kladeny vysoké hardwarové nároky na samotné klientské stanice. Volba tenkého klienta je navíc flexibilní a variabilní záležitostí, protože na produkci této výpočetní techniky se zaměřuje velká spousta výrobců.

Výhody a nevýhody tenkých klientů

Použití tenkého klienta má pochopitelně své klady a zápory, s nimiž vás nyní podrobněji seznámíme. Z výše prezentovaných informací je celkem logické, že takové utvoření počítačové sítě plné tenkých klientů bude představovat menší vstupní investici než v podání tlustých klientů. Jednoduchost a spolehlivost těchto zařízení jistě ocení i správci počítačových sítí, kteří pak nemusí obíhat počítat od počítače. V případě jakýchkoliv problémů lze tenkého klienta snadno vyměnit a po velice základním nastavení pokračovat dál v práci.

Ke zjednodušené správě koncových stanic se přidává také zjednodušená správa operačních systémů tenkých klientů. Když je vše řešeno centrálně, máte po starostech. Navíc, potřeba navýšení výkonu bude řešena na úrovni serveru, tedy na jednom místě. Náležitého přínosu se pak dostane všem tenkým klientům připojeným k serveru. Thin Client je tak nenáročným typem výpočetní techniky, díky níž vlastně dojde k prodloužení obměny koncových stanic ve firmě či kdekoliv jinde. Tenký klient ve své podstatě vede ke snižování provozních nákladů, s čímž souvisí i nižší náklady týkající se rozšíření celého systému.

Zapomínat bychom neměli ani na výhody z pohledu bezpečnosti. Tenký klient totiž spadá do centralizované správy, a hlavně neumožňuje jiný přístup než ten v rámci dané sítě. Data jsou tedy vždy v bezpečí na serveru.

Negativa tenkého klienta

Thin Client zepředu

Ona zmiňovaná centralizace ovšem může mít i své nevýhody. Základem dobře fungující sítě tenkých klientů je kvalitně vybudovaná počítačová síť. Každý tenký klient je primárně závislý na její rychlosti. Vzhledem k tomu, že všechny koncové stanice jsou připojeny k serveru, jakékoliv problémy na něm samotném mohou ohrozit fungování celé sítě. Na to je třeba při navrhování řešení myslet, protože existují určité zálohy, virtualizace a podobné věci, které tohle všechno mohou minimalizovat. Výjimkou není ani vybudování redundantní datové sítě.

Nízké náklady na pořízení tenkého klienta jsou mnohdy kompenzovány vyššími náklady na dostatečně výkonný server. Tenký klient se zároveň nehodí do prostředí, kde je třeba využívat vyššího výkonu pro 3D modelování, zpracování multimédií a grafické práce. Jeho užití je tedy vhodné především pro kancelářskou činnost nebo méně náročné provozy z pohledu výkonu.

Tenký klient je určitě řešením, které má v počítačovém světě své pevné místo a náležité zastoupení. Ke vší spokojenosti je důležité pouze vědět, kde ho použít.