Zálohování dat je v podstatě vytvářením záložní kopie, která se povětšinou nachází mimo danou výpočetní techniku. Zjistěte, jaké se nabízí možnosti z pohledu odlišných typů záloh.

Zálohování dat jako takové asi nemusíme zdlouhavě představovat. Každému je zřejmé, že jde o efektivní zabezpečení dat, která mají mnohdy vysokou hodnotu, ať už z morálního nebo obsahového hlediska. Tvorba záloh není jen výsadou komerčních segmentů. Podceňována by neměla být ani v případě domácností. Jen málokdo chce přijít o rozdělanou práci, rodinné fotografie a jiné dokumenty.

Dell NAS

Zálohování dat obecně

Pojďme se na zálohování dat podívat nejprve z trochu obecného úhlu pohledu. O jeho důležitosti asi nemá cenu zdlouhavě vyprávět. Podstatné je zmínit to, kdy může být realizováno. Jedná se o dva režimy.

  • Online
  • Offline

Online režim zálohování je prováděn v okamžiku, kdy na výpočetní technice normálně pracujete. Kdežto offline režim je opačného charakteru. K záloze dojde v momentě, kdy s výpočetní technikou nepracujete.

Při výběru vhodného typu zálohování dat je nutné přihlížet k mnoha faktorům. V samotném úvodu byste si měli ujasnit, s jakými hrozbami můžete přijít do styku a jaké situace vás mohou o data připravit. Teď zrovna nebereme v potaz reinstalaci notebooku nebo stolního počítače, kde je záloha nutná. Na rizika se zaměřte spíše z pohledu poškození techniky, ohrožení dat ransomwarem, požárem, výpadkem elektrické energie, neúmyslného smazání a podobně. Na základě toho se pak rozhodnete, jaká data budete zálohovat.

  • Osobní a pracovní data
  • Systémová data
  • Aplikace a jejich data

O tom, kam zálohovat data se nebudeme rozepisovat. Cíl záloh jsme detailněji probrali v jednom z našich předešlých článků na téma Jak a kam zálohovat data, odkud můžete čerpat. Nyní si naopak ujasněte, jak často bude k zálohám docházet. Nabízí se denní, týdenní, měsíční a další zálohy. Při jejich realizaci vždy kontrolujte výsledek a hlídejte si dostatek volného úložného prostoru.

Zásadní je pravidelnost a občasné otestování správné funkčnosti záloh, potažmo obnovy. Jedině tak si ověříte, že zálohujete správně a ke svým starým datům jste schopni se kdykoliv dostat. Spolehněte se na automatické zálohy, které v dnešní době umožňují nejrůznější softwary. Snažte se zálohovat jen to důležité a potřebné. Jednotlivé zálohy je vhodné mít na více místech, díky čemuž předejdete problémům nejhoršího rázu, kdy vám například shoří kancelář nebo dům. Záloha uložená jinde je v ten moment zásadní.

Metody zálohování dat

Dell Rack

Na základě výše uvedených scénářů a osobních požadavků byste si měli vybrat strategii zálohování dat. Existují totiž nejrůznější typy záloh lišící se svým obsahem a pravidly. Pokud bychom měli začít u té nejjednodušší varianty, bude to nestrukturovaná záloha. Pod ní si můžete představit větší množství nosičů dat, které neobsahují žádné podrobnější informace o samotné záloze. S tímto typem zálohy se ve firemním segmentu setkáte jenom stěží. A to z toho důvodu, že existují daleko sofistikovanější typy záloh.

  • Úplná záloha
  • Diferenciální zálohování
  • Úplná a rozdílová záloha
  • Zrcadlová a reverzní záloha
  • Průběžné zálohování dat

Úplné zálohování dat

Název tohoto typu zálohy je celkem jasně vypovídající. Zálohována jsou všechna zvolaná data, včetně příslušného nastavení. Velice často se můžete setkat s variantou úplná záloha operačního systému, v rámci níž je tvořen obraz disku. Díky takové záloze můžete obnovit v podstatě vše, od systému, dat, nastavení, až po aplikace. Tyto zálohy jsou však náročnější na prostor a vytváření.

Diferenciální zálohování dat

Pevný disk

Model diferenciálního zálohování do jisté míry vychází z úplné zálohy. Ta se totiž stává takovým pomyslným odrazovým můstkem. Následně dochází k zálohování jen těch souborů, které byly změněny oproti úplné záloze. Přibývají tedy změny vůči první záloze. Pokud se rozhodnete využít takovou zálohu, musíte nejprve obnovit úplnou zálohu a pak jednotlivé inkrementální zálohy.

Úplná a rozdílová záloha

Tento model zálohování je určitou nadstavbou předchozí metody, tedy té úplné v kombinaci s inkrementálními zálohami. Princip fungování je víceméně stejný. Základem je úplná záloha a následně se zálohují jen rozdíly, avšak za předpokladu, že jsou obsaženy v předešlých zálohách. To s sebou nese výhodu při obnově zálohy. Kromě úplné zálohy nemusíte obnovovat každou zálohu do koncového stavu, ale použijete pouze tu poslední, která bude zahrnovat příslušné změny.

Zrcadlová a reverzní záloha

Další typ zálohování lze označit za zrcadlovou a reverzně přírůstkovou zálohu. Od diferenciálního zálohování dat se liší tím, že nové zálohy nejsou srovnávány s první úplnou zálohou, ale vždy s předchozí verzí zálohy. Ukládány jsou historie změn přesunuté do přírůstkových záloh. Výhodou je úspora místa pro zálohování a také rychlejší a pohodlnější obnova zálohy. Na druhou stranu v rámci řetězce záloh by neměla vzniknout žádná chyba. Z logiky věci jasně vyplývá, že tento typ záloh se nehodí pro přenosná média.

Průběžné zálohování dat

Zálohování dat

Pokud se nechcete spoléhat na obyčejné zrcadlení disků v rámci RAID, existuje ještě průběžná ochrana dat. V jejím případě nedochází k vytváření zálohy na základě předem daného plánu, ale v podstatě okamžitě po zápisu konkrétní změny. Za pomoci vhodného softwaru a nastavení umí tato průběžná ochrana zobrazit obraz dat z minulosti.

Co byste ještě měli vědět?

Téma zálohování dat je poměrně obsáhlé. Z dnešního článku si však můžete odnést informace o tom, jaké typy zálohování dat jsou dostupné. Za zmínku stojí i doplňující věci související s manipulací se zálohovanými daty. V rámci úspory diskové kapacity můžete využívat například nástroje sloužící pro kompresi dat. Zaměřit se pochopitelně můžete na duplikování zálohovaných dat přispívající k vyšší ochraně v rámci poškození zálohy.

Setkat se lze také s výrazem deduplikace. Díky této metodě jsou odstraňovány duplicitní soubory a složky v rámci záloh. Tím přispějete k rychlejší obnově dat a zároveň šetříte diskový prostor. V neposlední řadě nepodceňujte ani zabezpečení záloh prostřednictvím šifrování. Patřičný důraz kladený na bezpečnost je pochopitelně vykoupen větší náročností z pohledu obnovy zálohy. Vše trvá delší dobu.

Dell NAS

Pevný disk

Zálohování dat