Procesor se pojí s řadou nejrůznějších parametrů a údajů. Jedním z nich je také zkratka TDP týkající se i jiných komponent ve výpočetní technice. Víte, co si pod tímto výrazem představit?

Zkratka TDP vychází ze slovního spojení Thermal Design Power. Jak asi mnozí správně tuší, jde o definici tepelného výkonu, který se nemusí pojit jenom s procesorem, ale také s grafickou kartou a ostatními komponentami. Ve své podstatě se jedná o nejvyšší přípustný tepelný výkon, který musí být z výpočetní techniky, potažmo z dané komponenty odveden. Ve své podstatě jde tedy o nejvyšší tepelný výkon procesoru.

Hned na úvod prozradíme, že TDP hodnota je udávána ve Wattech. Z logiky věci se tento údaj zvyšuje s narůstajícím výkonem dané komponenty. Výkonnější procesory tak budou mít podstatně větší hodnotu TDP.

Procesor Xeon

TDP v reálném příkladu

Pokud vám význam zkratky TDP není stále jasný, vše vám blíže vysvětlíme na níže uvedeném příkladu. V potaz můžeme vzít například procesor notebooku, který bude mít ve specifikaci údaj TDP = 25 W. Tento parametr se týká chlazení procesoru a prezentovaná hodnota znamená, že za pomoci ventilátoru či jiného typu chlazení je schopen do svého okolí odvést 25 W tepelné energie.

Chlazení může být samozřejmě realizováno i jinými způsoby. Není to pouze ventilátor, jak by si mohl, kdo myslet. Setkat se lze také s přirozeným prouděním vzduchu, pasivním chlazením apod. To se týká jak notebooků, tak stolních počítačů.

Hodnota TDP vlastně znamená, že toto množství energie je třeba prostřednictvím chladicího systému odvést, aby byla zajištěna normální a bezpečná funkčnost procesu, grafiky a jiné komponenty. Z uvedeného příkladu vyplývá, že právě 25 W tepelné energie je třeba odvést, jinak dojde k poškození procesoru, popřípadě ke zkrácení jeho životnosti a omezení funkce.

Vazba mezi spotřebou energie a hodnotou TDP

Mnozí uživatelé výpočetní techniky se jistě zamýšlí nad tím, zda TDP náhodou nesouvisí se spotřebovanou energií? Ano, přibližný vztah mezi oběma veličinami je. Thermal Design Power však není vyloženě informací o spotřebě procesoru. Obecně však platí, že čím výkonnější procesor, tím vyšší spotřeba elektrické energie. To způsobuje výkonnější chladící systém odebírající větší množství energie.

Xeon Platinum

Není TDP jako TDP

Jeden by si řekl, že TDP údaj procesoru, popřípadě jiné komponenty je ideálním odrazovým můstkem pro porovnání konkrétní výpočetní techniky. Opak je však pravdou. Má to jeden prostý důvod. Například výrobci procesorů přistupují k výkladu TDP trochu odlišným způsobem. Zároveň třeba u notebooků vás nebude až tak zajímat spotřeba při nejvyšším výkonu, ale naopak při tom nejnižším z pohledu délky výdrže.

Co se týče přístupu k TDP z hlediska výrobců, jejich definice zní následovně. Společnost Intel tvrdí, že jde o číslo doporučeného bodu, které procesor vyzařuje za nejhorších podmínek. Nejde však o maximální výkon. Naopak AMD se k parametru TDP staví tak, že se jedná o maximální proud odebíraný na továrním napětí a frekvenci právě při nejhorších tepelných podmínkách. Výjimkou nejsou ani další definice těchto výrobců vztahující se ke konkrétnímu procesoru.

Nyní už víte, co znamená TDP CPU, TDP GPU a podobně. Tepelný výkon procesoru dosažitelný za přispění standardních aplikací.