Přetaktování procesoru je činností, díky níž můžete získat výpočetní výkon navíc. Začtěte se do obecných informací týkajících se tohoto úkonu a zjistěte, na co všechno byste si měli dát pozor.

Overclocking je pojem, o kterém asi hodně lidí slyšelo, málokdo ale tuší, co si pod ním představit. Tak přesně tímto výrazem je označováno přetaktování procesoru. Způsob, kdy prostřednictvím jistých kroků docílíte navýšení frekvence procesoru a tím získáte potřebný výkon navíc. Taktování je ve své podstatě relativně jednoduchou záležitostí, pokud ovšem více, co děláte. V tomto článku vám nebudeme sdělovat, jak přetaktovat procesor. Na tuto problematiku se zaměříme spíše z obecného pohledu, abyste věděli, co všechno je při overclockingu ovlivňováno.

Intel Core

Zvýšení taktu, jak je někdy tato činnost nazývána s sebou nese jistá rizika. Pokud nerozumíte tomu, co děláte, můžete si poškodit některé komponenty počítače. Pomyslným odrazovým můstkem se stává propojení tří důležitých částí. Když se rozhodnete přetaktovat procesor kvůli vyššímu výkonu, ovlivňujete tím i další vlastnosti výpočetní techniky. Vedle frekvence je to primárně napětí a teplota.

Vyšší frekvence nemusí znamenat vyšší výkon

Nejprve se budeme věnovat frekvenci procesoru, kde hlavní roli sehrává takt neboli provedení operací v daném časovém úseku. Abyste mohli přetaktovat procesor, musí na to být pochopitelně dimenzován. U některých typů procesorů to jde více, u jiných méně. Podstatné je, aby overclocking vedl k efektivní práci procesoru a dobrému škálování výkonu.

Přesně v této části je třeba zmínit informaci prezentovanou skrze tento podtitulek. Více mnohdy neznamená lépe. Pokud je přetaktování naddimenzované a negativně ovlivněno ostatními faktory v podobě napětí a chlazení, dochází k vkládání prázdných taktů. V ten moment vysoký takt procesoru nesvědčí a vy se ve výsledku nedomůžete požadovaného výpočetního výkonu. Pokud například prázdné výpočetní cykly nedokáží snížit nadměrnou teplotu, zapne se ochrana mikroprocesoru a ten se jednoduše vypne. O takové přetaktování nestojí jistě žádný uživatel počítače. Proto je třeba brát v potaz i zmiňované napětí a chlazení.

Vyšší napětí rovná se více tepla

Vyšší frekvence procesoru se úměrně pojí s nutností vyššího napětí, které by v žádném případě nemělo mít chybnou hodnotu. Ta se mimochodem odvíjí od zvolené architektury procesoru. V každém případě z toho plyne jedna zásadní informace. Právě vyšší napětí vám umožní vyšší takt procesoru a tím pádem i dosažení vyššího výpočetního výkonu. Jak asi každý správně tuší, s rostoucím napětím roste teplota. Ostatně, i zvýšení taktu bez nárůstu napětí vede ke zvýšení teploty.

Intel Xeon

Přesně z těchto důvodů je třeba v rámci taktování procesoru neopomínat na způsob chlazení. Ventilátory standardně dodávané s procesory svými hodnotami obvykle nepokryjí potřeby vyššího taktování. V takový okamžik musíte sáhnout po výkonnějším a lepším chlazením. Do popředí zájmu mnohých "taktovačů" se dostává především vodní chlazení. S pomocí chlazení docílíte nejenom snížení teploty taktovaného procesoru, ale také jeho hlučnosti.

Overclocking – Co dalšího byste měli vědět?

Hodně záleží na tom, jak moc to s taktováním procesoru myslíte vážně. Při vyšších taktech hrají zásadní roli i ty nejmenší detaily, jako je třeba kvalita počítačového zdroje. Není to jen napětí, jak by si mohl, kdo myslet. I použití kvalitních součástek napájecího zdroje může značně ovlivnit funkčnost procesoru. V tomto případě platí, že čím menší odchylky v rámci napájení vznikají, tím lépe.

Zásadní vliv na možnosti přetaktování procesoru má i jeho architektura, ať už jde o procesory Intel nebo AMD. Zapomínat pochopitelně nesmíte ani na konkrétní typ základní desky, operační paměti a ostatní. Rozdíly mezi jednotlivými deskami se mohou pohybovat v řádu stovek MHz.

Procesor Intel

Co se týče samotného přetaktování procesoru, prováděno je různými způsoby. Některé procesory lze přetaktovat prostřednictvím aplikace v operačním systému Windows. Někdy stačí stisk jediného tlačítka, jindy si musíte s nastavením trochu pohrát. U vybraných desek se mnohá nastavení nachází převážně v BIOS, ať už jde o nastavení napětí, taktu apod. Tady platí, pokud přetaktování procesoru nerozumíte, nepouštějte se do něj.

Náklady spojené s taktováním procesoru

Mnozí jistě správě tuší, že taktování procesoru je spojeno také s jistými finančními náklady. Pokud se pustíte do "domácího" taktování, budete se pohybovat ve stovkách korun. Jestliže chcete získat opravdu náležitý výpočetní výkon právě přetaktováním procesoru, může se jednat o tisíce. Na konkrétní procesor se totiž nabalují všechny výše popisované komponenty. K přetaktování procesorů se povětšinou uchylují kreativci, ale i hráči počítačových her, pro něž je výkon zásadní věcí.

Jestliže se pustíte do výběru počítačové sestavy po komponentách, zamyslete se nad tím, zda do budoucna budete provádět overclocking. Ti náročnější mohou sáhnout po špičkovém hardwaru, ke kterému patří třeba speciální OC základní desky. Maximálního výkonu však lze docílit i za rozumnou cenu. Obecně platí, že chcete-li výkon získaný přetaktováním procesoru, musíte této oblasti dostatečně rozumět. Poskládaný drahý hardware ještě není cestou k pozitivnímu výsledku, když o přetaktování nic nevíte.