Skenery

Skenery jsou nedílnou součástí každé kancelářské nebo domácí počítačové výbavy. Jedná se o zařízení, která jsou schopna přenášet obsah z listinných materiálů do digitální podoby. Vzhledem k rozdílným nárokům a požadavků na tato zařízení rozlišujeme několik typů skenerů, o kterých Vás budeme následně informovat. Jakýkoliv výběr tohoto zařízení je totiž třeba odvíjet od samotného účelu využití.

Druhy skenerů

V zásadě je třeba si představit čtyři základní varianty provedení skeneru, které se mezi běžnými uživateli nejvíce vyskytují a o které je bezpochyby největší zájem.

Stolní skener
  • Stolní plošný skener – Jedná se o zařízení, které může nejčastěji nabývat rozměrů formátu A4 nebo A3. Možná i díky samotné konstrukci je tento přístroj poměrně větších rozměrů, přesto je však díky své dostupnosti pravděpodobně nejrozšířenější. Základem je snímací deska, pod kterou se nachází samotný mechanismus, jenž se postará o převedení listinné podoby do elektronické. Vkládat a snímat lze v podstatě jakékoliv druhy materiálů, které lze položit na skleněnou plochu.
  • Protahovací skenery – Druhé nejrozšířenější řešení, které se již honosí menšími rozměry, vzhledem k tomu, že je skener technicky řešen spíše do výšky. Jeho předností oproti výše zmíněné variantě je podavač, do kterého je možné vložit několik listů papíru, nejčastěji formátu A4 a ty jsou automaticky na-skenovány. Tento klad je však vykoupen zásadním negativem. Vzhledem ke způsobu skenování nelze do zařízení vkládat předměty větších rozměrů – knihy a ostatní tiskoviny.
  • Filmové skenery – Samotný název této kategorie jistě mluví za vše. Hlavním smyslem těchto přístrojů je především skenování diapozitivů, které jsou poté převáděny do elektronické podoby v nejvyšší možné kvalitě. I proto je technologie skenování trochu odlišná, než u ostatních způsobů. V tomto případě je však třeba počítat i s větší pořizovací cenou.
  • Ruční a bubnové skenery – Oba typy jsou poměrně méně frekventované, proto se o nich zmíníme pouze povrchově. Ruční skener je v podstatě mobilní zařízení, které nabývá velikosti klasické čtečky. Bubnový skener je naopak monstróznější přístroj, který je využívám pouze v některých společnostech. Jeho předností je zpracování velikých předloh a opravdu kvalitní skenování s výstupy v řádech GB.

Základní parametry vhodného skeneru

Stolní skener otevřený

Pokud zvolíte vhodné technické zpracování Vašeho budoucího skeneru, je jistě dobré přistoupit k další podstatné fázi, kterou představují samotné parametry zařízení. I naprostý laik se jistě zamyslí nad otázkou rychlosti skenování. Tak se bezpochyby liší s cenou přístroje, tudíž je třeba počítat s dobou od několika málo vteřin až po desítky sekund, které se týkají spíše filmových skenerů. Podstatným parametrem, který rozhoduje o kvalitě snímku v elektronické podobě je rozlišení. To se začíná pohybovat minimálně od 2400 DPI a výše, v případě textových informací. Pokud se jedná o grafická zobrazení a obrázky, je doporučena dolní hranice skeneru na 4800 DPI. S přibývající nároky však samozřejmě rostou i hodnoty těchto parametrů.

Další informace lze pojímat spíše jako funkcionality, které mohou značným způsobem zpříjemnit život uživatelům. Velice poptávanou vymožeností je OCR. Programová funkce, která zajistí převod listinného materiálu do elektronické, avšak textové podoby. Za zmínku jistě stojí i možnost připojení k počítači, která bývá nejčastěji prostřednictvím USB portu nebo LAN. Zajímavými parametry jsou i výstupní formáty, do kterých je skener schopen potřebné dokumenty převést.

Zhodnoťte si všechny svoje nároky na skenovací zařízení a k tomu zvolte odpovídající přístroj. Vzhledem k bohatosti současného trhu lze vybírat mezi velice flexibilními a multifunkčními stroji, které v dostatečné kvalitě zvládnout provést všechny výše zmíněné úkony.

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení katalogu:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Seznam
Zobrazené ceny:
s DPH
Měna:
CZK

Stránka: 1/1
1
Stránka: 1/1
1