Bezdrátové připojení Wi-Fi je v dnešní době všudypřítomnou záležitostí. Každá domácnost i kancelář je tímto typem sítě vybavena. Aby bezdrátové připojení dobře fungovalo, je zapotřebí zvolit správnou anténu.

Wi-Fi sítě jsou populární především pro svoji snadnou dostupnost. Bez jakékoliv kabelu se snadno a rychle připojíte k síti, potažmo k internetu, ať už půjde o výpočetní techniku, mobilní telefon nebo tablet. Každý z nás alespoň částečně tuší, jakým způsobem fungují bezdrátové sítě. Aby je bylo možné využívat, musí být daný prostor pokryt patřičným signálem. A právě k tomu dochází díky použití vhodné antény. Ta je pochopitelně aplikována nejenom při vnitřním, ale i venkovním šíření signálu.

Anténa USB

Antény jako takové se pojí se schopností vytvářet v konkrétním prostoru vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Liší se nejenom svou velikostí, ale také provedením a technickými parametry. Při jejich výběru byste měli mít povědomí o tom, co od nich očekáváte a jaký prostor chcete Wi-Fi signálem pokrýt.

Technické parametry antén

Nejprve se pojďme zaměřit na to, s jakými parametry antén se můžete setkat. Jednotlivé údaje se promítají do jejich vlastností, a tak je snazší zvolit účel jejich použití. Při výběru nové Wi-Fi antény zacilte na tyto informace.

  • Výkon antény
  • Zisk antény
  • Vyzařovací úhly
  • Polarizace a ostatní

Výkon antény je celkem jasně vypovídající pojem. Ve své podstatě prozrazuje, jak silný signál je schopna vyzařovat, potažmo zachytávat. V této souvislosti se setkáte s jednotkou decibel miliwatt známou pod zkratkou dBm. Jde o výkonný poměr vztahovaný k jednomu miliwattu. Jen pro informaci, tyto maximální hodnoty jsou stanoveny Českým telekomunikačním úřadem.

Wi-Fi anténa

Dalším technickým parametrem antény je jejím ziskovost. Za tímto vyjádřením se skrývá jediné. Je to účinnost dané antény. Zisk udává míru směrovosti. Zjednodušeně řečeno, čím vyšší toto číslo bude, tím vzdálenějšího signálu docílíte. Mnozí asi správně tuší, že zisk antény je udáván v decibelech, tedy pod zkratkou dB. Jde o rozdíl mezi dvěma signály, u antén je to právě práce se ziskem.

Při výběru Wi-Fi antény byste si měli pohlídat také vyzařovací úhly. Každý produkt je obvykle doplněn o přehledný diagram, ze kterého lze poměrně snadno vyčíst šíření signálu. To probíhá v obou směrech, tedy horizontálně i vertikálně. Vyzařovací úhly jsou zásadní především z pohledu výsledného situování antény. Typickým příkladem je umístění na střeše. S vyřazovacími úhly mimochodem souvisí i směrovost dané antény.

Nakonec si pohlídejte správnou polarizaci bezdrátové antény. Způsob polarizace obvykle souvisí se zarušeností daného prostředí. Myslete na to, že nejlepších výsledků docílíte za předpokladu, že obě antény mají stejnou polarizaci. Pokud tomu tak není, dochází ke snižování zisku antény. Setkat se můžete se třemi odlišnými typy polarizace. Pokud se snažíte realizovat Wi-Fi spojení na delší vzdálenost, vsaďte na lineární horizontální polarizaci. Jestliže je vaším cílem připojení vícero uživatelů, zacilte na lineární vertikální polarizaci. Poslední možností je kruhová polarizace. Ta nachází své primární užití v oblastech s výrazným zarušením vzdušného prostoru.

Pokud se začtete do technických parametrů Wi-Fi antény, můžete se setkat ještě s označením Dual Band. Za ním se skrývá podpora obou pásem 2,4 GHz a 5 GHz. Taková anténa je schopna vysílat signál v obou pásmech současně. Používaná je také technologie MIMO sloužící ke zvýšení propustnosti bezdrátového signálu. Většího dosahu je docíleno díky aplikování více vysílacích kanálů.

Wi-Fi antény z pohledu směrovosti

Ona zmiňovaná směrovost bezdrátové antény hraje celkem zásadní roli a ve výsledku podle ní narazíte na odlišné provedení antény a rozdílné použití. Setkat se ve své podstatě můžete se třemi typy provedení Wi-Fi antén.

Wi-Fi router
  • Všestranné antény
  • Sektorové antény
  • Směrové antény

Pod označením všestranná Wi-Fi anténa si můžete představit plošný spoj zabalený do plastové trubky. Dražší modely antén mají o něco důmyslnější provedení, výsledná podoba je však totožná. Jak už prozrazuje název této kategorie antén, zajištěno je šíření a příjem signálu na všechny strany. To znamená, že všestranné Wi-Fi antény se pojí s pokrytím úhlu 360°. Dostupné jsou antény s vertikální a horizontální polarizací. Využití nachází především tam, kde chcete Wi-Fi signálem pokrýt daný prostor do všech stran. Typickým příkladem jsou domácnosti, kanceláře a podobně. Ostatně, setkat se s nimi můžete u všech Wi-Fi routerů a podobných zařízení.

Označení sektorová anténa také mnohé prozrazuje. Tento typ antény cílí na pokrytí vybraného prostoru neboli sektoru. I zde narazíte na vertikální a horizontální polarizaci, však s omezeným úhlem pokrytí. Ten nejčastěji začíná na 30° a může dosahovat pokrytí až 180°. Takové antény se obvykle umísťují například do rohu, aby pokryly jen danou místnost, takže si bohatě vystačí s úhlem 90 °. Díky absenci oné všesměrovosti nedochází zbytečně ke snižování zisku antény.

Třetím typem antén jsou ty směrové. S nimi pravděpodobně nebudete vybavovat své domácnosti a kancelářské prostory. Slouží primárně k propojení dvou bodů na delší vzdálenost. U směrových Wi-Fi antén se setkáte se dvěma typy provedení. První z nich jsou antény označované jako Yagi. Na první pohled vypadají jako malý satelit, z něhož vychází tyč. Jejich největší výhodou je určitě menší a skladnější provedení a cenová dostupnost. Za určité negativum lze považovat mechanické vlastnosti. Druhým typem jsou parabolické směrové antény. Vybírat můžete parabolické modely s plným a mřížkovaným reflektorem. Jinak zvané síto je spojeno s menším vyzařovacím úhlem.

Pokud se o bezdrátových zařízeních jako takových chcete dozvědět více informací, přečtěte si některý z našich článků – Vše, co byste měli vědět o Wi-Fi 6, Wi-Fi – Znáte hlavní rozdíly mezi pásmy 2,4 GHz a 5 GHz nebo Jak zabezpečit domácí wifi sítě.